Sách » Vui Cười » Truyện cười nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp

Bệnh nghề nghiệp

Vợ thành khẩn nắm tay chồng:

- Anh yêu, chúng ta đã lấy nhau bao năm. Có gì thì anh cứ nói thẳng ra, đừng nịnh em mãi thế!

- Anh chịu thôi, anh đã quen như thế trong công ty rồi! - Chồng đáp.


o O o


Biên tập: Trước giờ cô đã viết cái gì chưa?

Nữ tác giả: - À có. Tôi đã từng viết một tự chuyện về đời mình.

Biên tập: - Thế bản thảo có bị biên tập trả lại không?

Nữ tác giả: - Không, ông ta đi một lèo từ New York qua San Francisco để cưới tôi.