Sách » Vui Cười » Truyện cười hôn nhân

Tục ngữ vui về phòng tránh tai nạn giao thông

Ảnh minh họa.
Giadinh.net - Đi xe không mũ, lãnh đủ tang thương/ Giành khách lấn đường, Diêm Vương mừng đón.

- Đi xe không mũ, lãnh đủ tang thương.
- Giành khách lấn đường, Diêm Vương mừng đón.
- Xe không có thắng, chạy thẳng vào hòm.
- Lấn chiếm vỉa hè, áp phe với... xà bần, rác thải.
- Phóng càn phóng đại, ắt phải đến... toà!
- Chở ẩu chở bừa, người ưa bị phạt.
- Chạy xe trái luật, địa ngục chực chờ.
- Chiếm dụng lòng đường, khôn lường tai hoạ.
- Đua xe đường phố là bố tử thần.
- Lao thí băng càn là bạn vàng của trại giam, án phạt.
- Coi thường luật lệ là mẹ của tai nạn giao thông.
- Vượt ẩu phóng nhanh là anh của thương đau, tang tóc.
- Vòng vèo lạng lách là khách của âm cung.
- Chạy xe nghênh ngông là ông của quan tài, nạng gỗ.
- Đi hàng ba hàng bảy là bạn tri kỷ của thảm hoạ, đoạn trường.

Dương Dức Tấn
 (50 Lê Vĩnh Huy - Đà Nẵng)

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn