Sách » Vui Cười » Truyện cười hôn nhân

Tiếu lâm Việt Nam: Mất mình

Quan huyện sai tên lính lệ giải nhà sư phạm tội lên tỉnh, tên lính có tính hay quên, lúc ra đồng sợ quên cứ lẩm nhẩm mãi: "Khăn gói đây, ô đây...".

Nhà sư biết thế, lừa tên lính vào quán mua rượu cho uống thật say rồi lấy dao cạo đầu, tháo gông treo vào cổ tên lính rồi trốn mất. Một lúc tỉnh dậy, tên lính soát lại một lượt, miệng lẩm nhẩm:

- Khăn gói đây, ô đây... (sờ vào túi rồi sờ lên vai) gông đây, gông đây... - Bỗng anh ta kêu to lên - Nhà sư đâu mất rồi?

Anh ta cuống quýt sờ tay vào đầu thấy đầu trọc lóc, mừng lắm reo lên:

- A! Nhà sư đây rồi!

Bỗng anh ta như sực nhớ ra điều gì, than thở:

- Quái! Chỉ có mình đâu mất không thấy?

Sưu tầm

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí