Sách » Vui Cười » Truyện cười hôn nhân

Quá trễ

Hai người bạn cùng đi dạo trong công viên. Một người mắc bệnh nói lắp:

- Này... cậu... cậu... có... nhìn... thấy... cô... gái... xinh... đẹp... kia... không?

- Ðâu?

- Cô... ấy... đi... đi... mất... rồi.

- Thế mà cũng nói.

- Kìa... cậu... có... có... thấy...

Người bạn kia sốt ruột nên nói bừa:

- Rồi tớ thấy rồi.

Anh bạn nói lắp hỏi:

- Cậu... thấy... thấy... rồi... sao... còn... còn... dẫm... vào... phân... chó... vậy?

Sưu tầm

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí