Sách » Vui Cười » Truyện cười hôn nhân

Giải pháp tình thế

Một công ty làm ăn thua lỗ nên quyết định thay giám đốc.Vì chưa rõ tình hình công ty, vị giám đốc mới đến tham khảo ý kiến người tiền nhiệm. Vị giám đốc cũ trả lời:

- Trước khi ra đi tôi để lại 3 phong thư, khi gặp khó khăn hãy mở ra xem.

Một tháng sau công ty vẫn thua lỗ. Giám đốc trẻ liền mở phong thư. Trong đó ghi :"Cứ tiếp tục, không phải lỗi ở anh"

Tháng sau nữa, công ty vẫn thua lỗ. Giám đốc liền mở phong thứ hai. Trong đó ghi : " Cứ tiếp tục còn nước còn tát".

Một thời gian sau Cty sắp phá sản.Giám đốc quyết định mở phong thư thứ ba. Trong đó ghi "để lại 3 phong thư".

Sưu tầm

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn