Sách » Vui Cười » Truyện cười hôn nhân

"Coca Cola là một hãng tồi tệ"

Một ông nghị, trong một diễn văn đọc trước Hạ nghị viện, đã phê phán hãng Coca cola như sau:


- Thưa các ngài, Coca Cola là một hãng tồi tệ. Các ngài biết không? Sáng nay, người của hãng Coca Cola đến đề nghị với tôi rằng nếu trong bài diễn văn của tôi hôm nay có nhắc tới từ Coca Cola 5 lần thì hãng Coca Cola sẽ trả tôi 5 vạn đô la. Tôi thấy hành động hối lộ này bẩn thỉu quá. Tôi đâu phải hạng người như vậy, tôi bèn thẳng thừng đuổi cha nội Coca Cola ra khỏi cửa..."

ST

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn