Sách » Vui Cười » Truyện cười hôn nhân

Cảm hứng đến từ... toilet

Thế này thì thật là đại... tiện!
Người ta ngồi máy lấy công Tôi nay ngồi máy 'vận công'... bồn cầu.

Sự liên tưởng kỳ diệu.

Theo VnExpress