Sách » Vui Cười » Truyện cười hôn nhân

Bill Clinton, Bill Gates và Al Gore ở thiên đàng

Bill Clinton, Bill Gates và Al Gore đang đi trên máy bay, không may tử nạn. Họ phải lên thiên đường và trông thấy Chúa đang ngự trên chiếc ngai lớn bằng vàng.

Chúa hỏi Al Gore trước: "Al, ngươi tin tưởng ở điều gì?"

Al trả lời: "Tôi tin rằng chất ô nhiễm là nguồn gốc của nỗi khốn khổ. Chúng ta phải cứu thế giới khỏi CFC. Nếu như các công ty càng dùng nhiều chất freon thì cả trái đất sẽ trở thành ngôi nhà kính và chúng ta sẽ chết hết".

Chúa nghĩ ngợi một giây rồi nói: "Được lắm, rất hợp ý ta. Hãy đến đây và ngồi ở phía tay trái".

Sau đó, Chúa hỏi Bill Clinton: "Bill, ngươi tin tưởng ở điều gì?"

Clinton trả lời: "Tôi tin vào sức mạnh của con người. Người ta có thể đưa ra chọn lựa của mình mà không ai khác điều khiển được."

Chúa cũng nghĩ trong một giây rồi nói: "Hay lắm. Hãy đến và ngồi bên tay phải ta".

Cuối cùng, Chúa hỏi Bill Gates: "Bill Gates, ngươi tin tưởng ở điều gì?"

Bill Gates trả lời: "Tôi tin rằng ngài đang ngồi trên chiếc ghế của tôi".

Theo VnExpress

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn