Sách » Vui Cười » Truyện cười hôn nhân

Ảnh vui: Không biết trời đất là gì!

Giadinh.net - Người ta có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ giờ nào... không biết trời đất là gì nữa!
ST

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn