Sách » Tôn Giáo » Đạo Phật

Truyện cổ Phật Giáo

#Tựa đề
1 Vui Trong Ðau Khổ
2 Hoa Sen Trong Người
3 Vua A Dục Trở Về Với Phật Giáo
4 Truyện Con Chó Ðói
5 Công Chúa Nhật Quang
6 Ðức Phật với Con Voi dữ
7 Năm Giọt Mật
8 Nai Hiền
9 Một Lòng Vì Ðạo
10 Lòng Hiếu của con chim Oanh Vũ
11 Trọng Pháp
12 Công Ðức Trì Giới
13 Máu Sanh Linh Không Rửa Sạch Tội Lỗi Của Người
14 Nhận Lầm Con
15 Nan Ðà Tôn Giả
16 Phước Báo Của Sự Bảo Vệ Sanh Linh
17 Mụt Ghẻ Nói Tiếng Người
18 Quỉ La Sát
19 Cây đèn kỳ lạ
20 Tình Thương
21 Ðâu Là Sự Thật?
22 Nhân Nào Quả Nấy
23 Hoàng hậu Vi Ðề với Pháp môn Tịnh độ
24 Những Người Mù Rờ Voi
25 Công Ðức Sám Hối
26 Hoàng Tử Hiếu Thảo
27 Tịnh Xá Kỳ Hoàn
28 Lòng Ngưỡng Mộ Phật Pháp của Vua A Dục
29 Tình Thương và Cừu Hận
30 Gương Bố Thí
31 Một Câu Ðáng Giá Nghìn Vàng
32 Cặp Mắt Thái Tử Câu Na La
33 Ðâu Nguồn Hạnh Phúc
34 Cứu vật, vật trả ơn - Cứu nhân, nhân trả oán
35 Tỉnh Giấc Mơ Hoa
36 Công Chúa Thuần Nhẫn
37 Người học trò bị thầy gạt được Phật độ
38 Con Dao Trong Tâm
39 Phước Báo Hiện Tiền
40 Vàng Hay Rắn
41 Kẻ Bỏn Xẻn Bị Phạt
42 Tiếng Ðàn Ai Oán
43 Xâu Ngọc… Nước
44 Nắm Hạt Trai
45 Tình Ân Ái Là Gốc Của Sự Sanh Tử
46 Tại Sao Phải Niệm Phật?
47 Nàng Ưu Ðà Di
48 Vua Cò Trắng
49 Ðời Người Trong Một Câu ! ! !
50 Người Mẹ
51 Họa tùng khẩu xuất
52 Bố thí bất nghịch ý
53 Hại người trở lại hại mình
54 Một người nghèo lạ