Sách » Lịch Sử » Trung Quốc ABC

Đàn Không Hầu

   Không Hầu là loại đàn gảy cổ xưa của Trung Quốc, có lịch sử lâu đời. Theo khảo cứu, đàn này lưu truyền đến nay đã hơn 2000 năm. Ngoài sử dụng trong giàn nhạc cung đình ra, đàn Không Hầu còn lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Vào thời Thịnh Đường (618--907), theo đà kinh tế và văn hóa phát triển nhanh, nghệ thuật chơi đàn Không Hầu cũng lên đến một trình độ mới, và cũng trong thời kỳ này, đàn Không Hầu cổ Trung Quốc lần lượt truyền vào các nước láng giềng Nhật, Triều Tiên v v... đến nay, trong chùa Na-la Tô-tai-chi vẫn bảo tồn hai cây đàn Không Hầu đã bị sứt mẻ của thời nhà Đường. Thế nhưng, cây đàn cổ xưa này từ sau thế kỷ 14 đã không còn lưu hành nữa, và dần dần không còn tồn tại nữa, mọi người chỉ có thể xem hình dáng một số đàn Không hầu từ trên bích họa và trạm nổi.

   Để lọai nhạc cụ bị mất đi đã nhiều năm này tái hiện trên sân khấu, bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ trước, những người làm công tác âm nhạc Trung Quốc và các sư phụ chế tạo nhạc cụ đã tiến hành nhiều công tác nghiên cứu, họ căn cứ những ghi chép trong sách cổ và các đồ án bích họa thời cổ còn được bảo tồn , đã thiết kế và làm thử mấy loại đàn Không Hầu, song do còn nhiều bất cập cho nên chưa được phổ biến và lưu truyền rộng rãi. Đến đầu những năm 80 thế kỷ trước, cây đàn Không Hầu trụ Én-- một lọai Không Hầu mới đã ra đời. Kêt́ cấu của nó tương đối hoàn chỉnh, khoa học, âm thanh của nó mang đặc điểm dân tộc, cho nên được mở rộng và dùng để biểu diễn.

    Đàn Không Hầu lưu hành vào thời cổ Trung Quốc chủ yếu là đàn nằm và đàn đứng. Đàn Không hầu trụ Én được làm phỏng theo đàn Không Hầu đứng. Hình bên ngoài của nó tương đối giống đàn Hạc phương Tây, nhưng khác ở chỗ là đàn Không Hầu có hai hàng dây, mỗi hàng 36 dây, mỗi dây đều do trụ hình chữ nhân đỡ trên hộp đàn, trụ dây đàn như chim Én bay trên trời cao, cho nên loạn đàn này được gọi là đàn Không Hầu trụ Én.

Âm sắc của đàn Không Hầu trụ Én du dương trong sáng, âm vực rộng, sức thể hiện của nó hết sức phong phú, vừa có thể gảy nhạc dân tộc, lại có thể gảy các bản nhạc của đàn Hạc. Do hai hàng dây đàn đồng âm với nhau, khi gảy bản nhạc có giai điệu nhanh và âm rộng, rất tiện lợi, nó có thể gảy cùng lúc bằng hai tay, lại có thể dạo và đệm nhạc trong tầm âm vừa, mà các lọai nhạc cụ khác khó mà so sánh được. Ngoài ra, đàn Không Hầu trụ Én rất độc đáo về các biện pháp gảy như nhấn dây đàn, trượt dây đàn và rung âm.

(Thưởng thức nhạc)   “Tương Phi trúc”

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí