Sách » Việt Nam » Trò chơi dân gian

Tùm nụ, tùm nịu

 

   

Tùm nụ, tùm nịu
Tay tí, tay tiên
   Đồng tiền, chiếc đũa
    Hột lúa ba bông
        Ăn trộm, ăn cắp trứng gà

Bù xa, bù xít

 

Con rắn, con rít trên trời

Ai mời mày xuống?
Bỏ ruộng ai coi?
Bỏ voi ai giữ?
Bỏ chữ ai đọc
.................

 

Ðánh trống nhà rông

Tay nào có?
Tay nào không?
Hổng ông thì bà
Trái mít rụng
...................

      Căn cứ vào hai câu "Tay nào có? Tay nào không?", đây là một trò đố: nắm một vật vào đó trong một tay và chìa hai nắm tay. Mở tay ra: đúng sai, có không....biết liền