Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Văn hóa thời hội nhập

TTC - Phê phán sự thiếu minh bạch và nhất quán trong các qui định hành chính; ứng xử trong giao thông; sử dụng các sản phẩm văn hóa “chùa”; ứng xử nơi công sở, nơi công cộng, trong gia đình...

HUỲNH ĐĂNG THUẦN (Ninh Thuận)

NGUYỄN LÊ QUY (TP.HCM)

KHỔ (Trà Vinh)

TS.TTC