Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Vấn đề môi trường châu Á

 

Thái Lan
TTC - Môi trường sống bị hủy hoại do ô nhiễm và do khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên đã gây nên nhiều thảm họa cho hành tinh xanh của chúng ta: lũ lụt, hạn hán, lỗ thủng trên tầng ôzôn... Hãy xem các họa sĩ biếm châu Á “lo lắng” như thế nào về các vấn nạn vừa nêu trong “Cuộc triển lãm biếm họa châu Á lần thứ 10” đã được khai mạc ngày 22-10-2005 tại Tokyo - Nhật Bản.

 

Việt Nam Trung Quốc

Hàn Quốc Nhật

CLB.HSB.TTC