Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Tranh dự thi “Văn hóa hội nhập”

 

PHẠM QUỐC KHÁNH (Đồng Tháp)