Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Tranh dự thi "Dân số & môi trường"

 

LÊ NGỌC (Khánh Hòa) - BÙI THANH TÂM (Khánh Hòa)