Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Người của bản năng?!

 

Người của bản năng?!

TTC - Hổng biết bây giờ “Bản năng” là “phong cách” hay sao ấy mà các sao nhà ta phát biểu về bản năng hơi bị nhiều...

Ca sĩ THANH LAM

“Tôi là người hát theo bản năng”

Ca sĩ HIỀN THỤC

“Tôi luôn sống theo bản năng và ít bao giờ cân nhắc thật kỹ một vấn đề nào đó!”

KIM KHÁNH

“Tôi không nghĩ mình theo mẫu hình nào, tôi chỉ biết sống thật với bản năng”

MỸ TÂM

“Tâm luôn sống thoải mái, tự nhiên theo bản năng”

LÊ KHANH

“Tôi sống và yêu theo bản năng”

LƯU TRỌNG NINH

“Tôi sống theo bản năng, thích gì làm nấy”

PHƯƠNG THANH

“Tôi sống và hát theo bản năng”