Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Bức tranh vân cẩu

 

TTC - Theo Nghị định 9 5/CP vừa có hiệu lực, từ nay nhà có bao nhiêu đồng sở hữu sẽ phải có bấy nhiêu sổ hồng.

Cấp thêm làm rối thêm ra,
Gây thêm phiền toái trong nhà cũng nên.

* Có 40.997 lượt hộ phải dùng nước bẩn của tổng công ty Cấp nước TP.HCM với khối lượng 1.088.000m3. Theo hợp đồng cung cấp nước ký giữa công ty với người mua thì: “Bảo đảm chất lượng nước cung cấp đúng theo qui định hiện hành...”.

Thế ra qui định hiện hành:
Vàng vàng một chút, tanh tanh mùi bùn!

* Ngành Giáo dục có gần 1 triệu người, trong đó 1/3 làm hành chính quản lý, chi phí cho đội ngũ quản lý c h i ê  m khoảng một nửa kinh phí của toàn ngành. Một giáo sư tiến sĩ tính: nếu đưa 10% cán bộ quản lý sang giảng dạy sẽ đủ tiền nâng lương cho giáo viên gấp 2 lần mức hiện nay.

Nghe qua cũng hiểu ra rồi,
Vì sao chất lượng kéo hoài không lên. 

* TP. Hải Phòng giải tỏa 13.000m2 để xây Đại học Y Khoa, trong số 99 lô đất tái định cư có tới 70 quan chức chen vào sai đối tượng.

Các quan đào hố chôn mình,
Phỏng theo “nghĩa địa” mô hình Đồ Sơn.

* Nội một buổi sáng, đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã nhận được đơn khiếu nại của dân chất đầy... 6 thùng, chủ yếu về giá đền bù quá thấp.

6 thùng nặng mấy ký lô
Lòng tin đâu nữa đền bù cho dân!

* Cơ quan điều tra đã tính được trong vụ điện kế điện tử, công ty Điện lực TP.HCM đã khống lên 200 tỉ. Phó giám đốc và 6 quan chức đã bị bắt. Riêng giám đốc Lê Minh Hoàng (đại biểu Quốc hội) được “triệu tập” lấy lời khai, vì cơ quan điều tra cho rằng đủ cơ sở để xử lý hình sự.

Hồ sơ thần chết còn dài,
Hình như sắp có một người nối thêm.

KHINH KHỈNH