Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

Ảnh ngộ nghĩnh

 

Cứ tưởng mình mập nhất.

LEP st

- Các cháu ơi, năm nay ông đành lỗi hẹn! 

NGUYỄN HỮU KHOA st

Ông già xa lộ.

NGUYỄN HỮU KHOA st

- Cho ông quá giang nhé!

LEP st

Ông già Noel dành cho người thu nhập thấp.

NGUYỄN HỮU KHOA (Hà Nội) st

- Chẳng biết 10 toa chở quà có đủ không?

LEP st