Sách » Vui Cười » Tranh hài hước

10 biện pháp vui để cải thiện chất lượng nước máy thành phố

 

TTC - Công ty Cấp nước ký hợp đồng dài hạn với các nhà ảo thuật trên thế giới để biểu diễn tiết mục biến nước bẩn thành sạch ở các điểm nước bị ô nhiễm. Công ty Cấp nước nên tiến hành pha... muối vào nước. Nước muối loãng vừa diệt vi khuẩn vừa trị được một số bệnh thông thường, lại có lý do để phụ thu thêm tiền nước! ...

 

 

 

 

 

 

Công ty Cấp nước ký hợp đồng dài hạn với các nhà ảo thuật trên thế giới để biểu diễn tiết mục biến nước bẩn thành sạch ở các điểm nước bị ô nhiễm.

NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG (Tiền Giang)

Công ty Cấp nước nên tiến hành pha... muối vào nước. Nước muối loãng vừa diệt vi khuẩn vừa trị được một số bệnh thông thường, lại có lý do để phụ thu thêm tiền nước!

NGUYỄN VĂN SANG (Ninh Thuận)

Đặt hàng các kỹ sư điện nghiên cứu cải tạo toàn bộ số điện kế điện tử thành máy lọc nước điện tử gắn tại các gia đình.

ĐOÀN TIẾN LỘC (Quảng Ninh)

Công ty Cấp nước phối hợp cùng công ty Điện lực đun sôi nước trước khi... cấp. Khi đó, chất lượng nước máy của ta bảo đảm sạch nhất thế giới!

NGUYỄN TỐ HỮU (Thanh Hóa)

 

Ngành cấp nước phối hợp với ngành “đào đường”, triển khai xây dựng nhà máy nước “ngầm” dưới lòng đất để có thể tận dụng nguồn nước ngầm sạch.

HỘT CÁT (Qui Nhơn)

Ở những nơi nước bị nhiễm bẩn, Nhà nước có công văn chỉ đạo thành lập chương trình “Homestay” (cùng ăn, cùng ở) cho quan chức ngành nước tới sống chung cho đến khi nào nước sạch thì thôi.

NGUYỄN ĐỨC HÙNG (Đồng Nai)

Xây trạm “tiếp nhận” nước mưa, Từ thành xuống quận, cả đưa xuống phường!

 

ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)

Nhà nước cho thành lập thêm vài ba công ty cấp nước sạch như công ty cấp nước ăn uống, công ty cấp nước tắm giặt...

NGUYỄN THỊ TUYẾT (Vũng Tàu)

 

Qui hoạch lại toàn bộ hệ thống đường ống cấp nước mà “đầu nguồn” là nhà của cán bộ ngành cấp nước để họ có thể “dùng thử” trước khi cung cấp cho dân.

HỘT CÁT (Qui Nhơn)

Đặt hàng các nhà khoa học thiết lập “dự án” nuôi loại bọ gậy đặc biệt chuyên nuốt các chất bẩn trong nước để thả vào đường ống nước.

HỘT CÁT (Qui Nhơn)