Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Thiên Chúa là tình yêu có nghĩa là gì?


Câu hỏi: Thiên Chúa là tình yêu có nghĩa là gì?

Trả lời:
Hãy xem Kinh Thánh mô tả tình yêu như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ thấy một số đường lối mà trong đó Thiên Chúa là bản chất của tình yêu. "Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ"(I Cô-rinh-tô 13:4-8a). Đây là mô tả tình yêu của Thiên Chúa, và bởi Thiên Chúa là tình yêu (I Giăng 4:8), Ngài là như thế.

Tình yêu (Thiên Chúa) không bắt buộc chính Ngài trên bất cứ ai. Những người đến với Ngài là để đáp lại tình yêu của Ngài. Tình yêu (Thiên Chúa) cho thấy lòng tốt cho tất cả. Tình yêu (Chúa Giê Su) thực hiện về những việc tốt cho tất cả mọi người mà không thiên vị. Tình yêu (Chúa Giêsu) không thèm muốn những gì người khác có, sống một cuộc sống khiêm nhường mà không than phiền. Tình yêu (Chúa Giêsu) không khoe khoang với ai về Ngài lúc trong xác thịt, mặc dù Ngài có quyền lực vượt hơn những người Ngài đã từng tiếp xúc với họ. Tình yêu (Thiên Chúa) không bắt buộc vâng lời. Thiên Chúa đã không đòi hỏi con Ngài phải vâng lời, nhưng đúng hơn Chúa Giê Su sẵn sàng tuân phục Cha Ngài trên trời. " Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn " (Giăng 14:31). Tình yêu (Giê Su) là luôn luôn tìm lợi ích cho người khác.

Biểu hiện lớn nhất của tình yêu Thiên Chúa được truyền đạt cho chúng ta trong Giăng 3:16: "Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến đỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời" Rô Ma 5:8 tuyên bố cùng một thông điệp: "Nhưng Thiên Chúa tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta trong điều này: Trong khi chúng ta vẫn còn là tội nhân, Chúa Giê Su đã chết cho chúng ta." Chúng ta có thể nhìn thấy từ những câu Kinh Thánh đó là mong muốn lớn nhất của Thiên Chúa để chúng ta ở cùng với Ngài trong thiên đàng quê hương vĩnh cữu. Ngài đã làm cách có thể là trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta vì Ngài đã chọn một hành động theo ý muốn của Ngài. Tình yêu thương tha thứ. " Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." (I Giăng 1:9).

Vì vậy, Thiên Chúa là tình yêu có nghĩa là gì? Tình yêu là một thuộc tính của Thiên Chúa. Tình yêu là mặt chính diện của bản chất Thiên Chúa, nhân tính của Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa không có ý nghĩa trong mâu thuẩn với thánh thiện, công bình, phán xét, hoặc thậm chí cơn giận của Ngài. Tất cả các thuộc tính của Thiên Chúa hoàn toàn hòa hợp. Tất cả những gì Thiên Chúa làm là yêu thương, cũng giống như tất cả mọi thứ Ngài làm là công bình và ngay thẳng. Thiên Chúa là kiểu mẫu hoàn hảo của tình yêu chân thật. Đáng ngạc nhiên, Thiên Chúa đã ban cho những người nhận Chúa Giê Su làm Cứu Chúa cách cá nhân của của họ có tình yêu như Chúa, thông qua quyền năng của Chúa Thánh Linh (Giăng 1:12; I Giăng 3:1, 23-24).