Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Tại sao tôi đừng phạm tự tử? Những lý do gì Kinh Thánh đưa ra đừng phạm tự tử?


Câu hỏi: Tại sao tôi đừng phạm tự tử? Những lý do gì Kinh Thánh đưa ra đừng phạm tự tử?

Trả lời:
Lòng tôi đau xót về những người suy nghĩ tự tử để kết thúc cuộc sống họ. Nếu điều đó đúng với bạn ngay bây giờ, câu trả lời có thể nói nhiều xúc động về cảm giác thất vọng và tuyệt vọng. Bạn có cảm giác như đang ở dưới đáy hố sâu thẳm và bạn nghi ngờ tia hi vọng cuối cùng về những gì làm cho tốt hơn. Dường như không một ai quan tâm hay hiểu bạn đang từ đâu đến. Cuộc sống không đáng để sống…hay nó là gì?

Những xúc động làm suy nhược đã từng trãi với nhiều người, nhiều thời gian, và trong những hoàn cảnh khác nhau. Những câu hỏi đến với ý nghỉ tôi khi tôi ở trong vực sâu của cảm xúc là: “Điều này có phải là ý muốn của Đức Chúa Trời, ai đã gây ra cho tôi?” “Đức Chúa Trời có quá ngắn tay để cứu giúp tôi?” “Có phải những nan đề của tôi quá lớn đối với Ngài?”

Tôi thật hạnh phúc để nói với bạn rằng nếu bạn dành ra một ít phút xem xét đặt để Đức Chúa Trời chân thật ngự vào đời sống của bạn ngay bây giờ Ngài sẽ chứng minh cho bạn thấy Ngài thật lớn như thế nào! “Vì không có việc gì khó cho Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 1:37) Có lẽ vết thương lòng bạn từ nỗi đau quá khứ do hậu quả là ý thức bị từ chối không chống lại được hoặc bị ruồng bỏ. Điều đó có thể đưa đến sự tự thương hại, tức giận, cay đắng, ý nghĩ căm thù hoặc tìm cách trả thù, những nỗi sợ làm hao mòn sức khỏe.v.v…Những điều đó gây ra vấn đề trong hầu hết những mối quan hệ quan trọng nhất của bạn. Tuy nhiên tự tử chỉ phục vụ sự hủy phá tình yêu những người mà bạn không bao giờ có ý định làm cho đau khổ. Những vết thương lòng dễ xúc động sẽ còn để lại trong quãng đời còn lại.

Tại sao đừng tự tử? Bạn thân mến, không có điều gì quá tệ trong đời sống bạn đâu. Có một Thiên Chúa yêu thương đang chờ đợi bạn, Ngài dẫn dắt bạn đi xuyên qua đường hầm thất vọng để ra ngoài chỗ sáng kỳ diệu. Ngài là nguồn hi vọng chắc chắn của bạn. Tên Ngài là Giê Xu.

Chúa Giê Xu là Đấng vô tội con Đức Chúa Trời nhận biết bạn trong lúc bạn bị từ chối và bị sỉ nhục. Tiên tri Ê-Sai đã viết về Ngài: “Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dáng, chẳng có sự đẹp đẽ; Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buốn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy:Đức Giê Hô Va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.” (Ê-Sai 53:2-6)

Bạn thân mến, tất cả những điều này Chúa Giê Xu Christ đã cam chịu để cho tội của bạn được tha thứ. Bất cứ sức nặng nào của tội lỗi mà bạn đang mang quanh bạn, hãy biết rằng Chúa Giê Xu sẽ tha thứ cho bạn, nếu bạn khiêm nhường ăn năn (Quay lưng khỏi tội chạy đến với Đức Chúa Trời) “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.” (Thi Thiên 50:15) Không có điều gì bạn từng làm quá xấu để Chúa Giê Xu không tha thứ. Một số những đầy tớ Chúa được chọn lựa nổi tiếng trong Kinh Thánh có những tội rất lớn như giết người (Môi Se) tà dâm (Vua Đa Vít) lăng nhục thân thể lẫn tinh thần (Sứ đồ Phao Lô) Tuy nhiên họ tìm được sự tha thứ và một đời sống phong phú mới trong danh Chúa. “Xin hãy rửa tôi cho sạch hết mọi gian ác, và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.” (Thi Thiên 51:2) “Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17)

Tại sao bạn đừng nên tự tử? Bạn thân mến, Đức Chúa Trời đứng sẵn sữa lại những gì gãy đổ danh dự, cuộc sống bạn có hiện nay, mà bạn muốn kết liểu nó bằng sự tự tử. Tiên tri Ê-sai đã viết: “Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Ðức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Ðức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Ðức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Ðức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.” (Ê-sai 61:1-3)

Hãy đến với Chúa Giê Xu và để Ngài phục hồi niềm vui và sự hữu ích của bạn khi bạn tin cậy Ngài bắt đầu công việc mới trong cuộc đời của bạn. “Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Chúa ơi, xin mở môi tôi, Rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, vậy, tôi chắc đã dâng; Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: Của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Ðức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:12, 15-17)

Bạn sẽ tiếp nhận Chúa như là Cứu Chúa và người chăn linh hồn của bạn? Ngài sẽ dẫn dắt những ý nghĩ và những bước đi của bạn từng ngày từng giờ xuyên qua lời của Ngài là Kinh Thánh. “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8) “Ngày giờ của ngươi sẽ được sự bền vững, sự giải cứu dư dật, sự khôn ngoan, sự thông biết, sự kính sợ Ðức Giê-hô-va sẽ là vật châu báu của ngươi.” (Ê-sai 33:6). Trong Christ bạn vẫn còn phải đấu tranh nhưng bây giờ bạn đã có hi vọng. Ngài là “một người bạn tríu mến hơn anh em ruột.” (Châm ngôn 18:24) Cầu xin ân điển của Chúa Giê Xu ở cùng bạn trong thời giờ quyết định này.

Nếu bạn mong ước tin nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa của bạn, xin hãy nói những lời này với Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng bạn: “Đức Chúa Trời ơi, tôi cần Ngài trong cuộc đời tôi. Xin hãy tha thứ tôi về tất cả những gì tôi đã phạm. Tôi đặt đức tin vào Chúa Giê Xu Christ và tin rằng Ngài là Cứu Chúa của tôi. Xin hãy rửa sạch tôi, chữa lành tôi, và phục hồi niềm vui trong cuộc sống tôi. Cãm tạ Ngài vì tình yêu của Ngài dành cho tôi và vì tôi Chúa đã hi sinh.

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.