Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Tại sao Thiên Chúa trong Cựu Ước khác hơn trong Tân Ước quá?


Câu hỏi: Tại sao Thiên Chúa trong Cựu Ước khác hơn trong Tân Ước quá?

Trả lời:
Với từng tấm lòng câu hỏi này dựa vào một sự hiểu lầm cơ bản những gì cả hai Cựu Ước và Tân Ước tiết lộ về bản chất của Thiên Chúa. Một cách khác để bày tỏ suy nghĩ giống nhau cơ bản này là khi người ta nói, "Thiên Chúa của Cựu Ước là Thiên Chúa của giận dữ trong khi Thiên Chúa của Tân Ước là Thiên Chúa của tình yêu" Thực tế Kinh Thánh là sự mặc khải tiệm tiến của Thiên Chúa về chính Ngài cho chúng ta thông qua các sự kiện lịch sử và thông qua các mối quan hệ của Ngài với loài người xuyên suốt lịch sử có thể đã góp phần vào quan niệm sai về những gì Thiên Chúa như khi so sánh Cựu Ước với Tân Ước. Tuy nhiên, khi một người đọc cả Tân Cựu Ước, nó sẽ trở thành hiển nhiên mà Thiên Chúa không phải khác nhau từ những bản này sang bản khác và rằng cơn giận của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài được bày ra trong cả hai bản.

Ví dụ, trong suốt Cựu Ước, Thiên Chúa được công bố là một "Thiên Chúa nhân từ và thương xót, chậm giận dữ, giàu tình yêu và thành tín." (Xuất Ê-díp-tô-ký 34:6; Dân số ký 14:18; Phục truyền luật lệ ký 4:31; Nê hê mi 9: 17; Thi Thiên 86:5, 15; 108:4; 145:8; Giô ên 2:13). Tuy vậy trong Tân Ước, lòng đầy nhân từ thương yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện đầy đủ hơn thông qua một thực tế là "Thiên Chúa quá yêu thương nhân thế mà Ngài đã ban cho con duy nhất, hễ ai tin Ngài sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16). Trong suốt Cựu Ước, chúng ta cũng thấy Thiên Chúa đối xử với Israel theo cùng một cách yêu thương của người cha đối với con cái. Khi họ cố tình phạm tội chống lại Ngài và bắt đầu để thờ thần tượng Thiên Chúa phải trừng phạt họ. Tuy vậy, từng lúc Ngài đã giải cứu cho họ một khi họ đã ăn năn sự thờ thần tượng của họ. Đây cũng là cách nhiều lần Thiên Chúa đối xử với Cơ Đốc nhân trong Tân Ước. Ví dụ, thư Hê-bơ-rơ 12:6 nói với chúng ta rằng "Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu thương, hễ ai mà Ngài nhận làm con Ngài, thì cho roi cho vọt.”

Một cách tương tự, trong suốt Cựu Ước chúng ta thấy sự phán xét và cơn giận của Chúa đổ ra trên tội lỗi. Tương tự như vậy, trong Tân Ước chúng ta thấy rằng cơn giận dữ của Thiên Chúa vẫn còn " Vả, cơn giận của Ðức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. " (Rôma 1:18). Vì vậy rõ ràng Thiên Chúa không có khác nhau trong Cựu Ước hay trong Tân Ước. Bản thể tự nhiên của Thiên Chúa là không thể thay đổi (không biến đổi). Trong khi chúng ta có thể thấy một khía cạnh của bản thể Ngài bày tỏ qua những đoạn nhất định của Kinh Thánh hơn các khía cạnh khác, Thiên Chúa chính Ngài không hề thay đổi.

Như chúng ta đã đọc và nghiên cứu Kinh Thánh, điều này trở nên rõ ràng Thiên Chúa như nhau trong Cựu Ước và Tân Ước. Mặc dù Kinh Thánh là 66 cuốn sách riêng biệt được viết trên hai lục địa (hoặc có thể là ba), bằng ba ngôn ngữ khác nhau, trong một khoảng xấp xỉ 1.500 năm với hơn 40 trước giả, nó vẫn là một cuốn sách thống nhất từ đầu đến cuối mà không có mâu thuẫn. Trong đó chúng ta xem thấy lòng thương yêu, sự thương xót và sự công bình Thiên Chúa đối với loài người phạm tội như thế nào trong tất cả các loại hoàn cảnh. Thật vậy, Kinh Thánh là bức thư tình yêu Thiên Chúa gởi cho nhân loại. Tình yêu Thiên Chúa dành cho tạo vật của Ngài, đặc biệt là cho nhân loại, hiển nhiên suốt trong Kinh Thánh. Trong suốt Kinh Thánh chúng ta thấy tình yêu và sự thương xót của Thiên Chúa kêu gọi mọi người vào trong mối liên hệ đặc biệt với Ngài, không phải vì họ xứng đáng được như vậy, nhưng vì Ngài là một Thiên Chúa nhân từ và thương xót, chậm giận và giàu lòng nhân ái và chân thật. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy một Thiên Chúa thánh khiết và công bình là Đấng đoán xét tất cả những ai không vâng lời Ngài và chối bỏ thờ phượng Ngài quay sang thờ các thần của vật thọ tạo riêng mình (Rô Ma chương 1).

Bởi vì các tính chất công bình và thánh khiết của Thiên Chúa, tội lỗi tất cả-trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai phải bị phán xử. Nhưng Thiên Chúa trong tình yêu vô hạn của Ngài đã cung cấp một khoản thanh toán cho tội lỗi và cách hoà giải để cho con người phạm tội có thể thoát khỏi cơn giận của Ngài. Chúng ta thấy lẽ thật kỳ diệu này trong câu Kinh Thánh I Giăng 4:10: " Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta." Trong Cựu Ước Thiên Chúa đã cung cấp một hệ thống dâng tế lễ, nhờ đó sự đền tội có thể được thực hiện cho tội lỗi. Tuy nhiên, hệ thống dâng tế lễ này chỉ là hình thức tạm thời và đơn thuần là trông đợi sự hiện đến của Chúa Giê Su là Đấng sẽ chết trên thập tự để thực hiện một sự đền tội hoàn toàn thay thế cho tội lỗi. Cứu Chúa là Đấng đã được hứa trong Cựu Ước được bày tỏ hoàn toàn trong Tân Ước. Hình bóng duy nhất trong Cựu Ước cuối cùng biểu lộ tình yêu Thiên Chúa, việc gửi con Ngài là Chúa Giê Su, được bày tỏ bằng tất cả vinh quang của điều này trong Tân Ước. Cả Cựu Ước và Tân Ước được ban cho "Để làm cho chúng ta khôn ngoan tới được ơn cứu chuộc" (II Ti-mô-thê 3:15). Khi chúng ta nghiên cứu Tân Ước chặt chẽ, trong đó hiển nhiên rằng Thiên Chúa "Không thay đổi cũng như không có bóng dáng của sự dời đổi nào." (Gia cơ 1:17).