Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Những lời nói phạm đến Thánh Linh là gì?


Câu hỏi: Những lời nói phạm đến Thánh Linh là gì?

Trả lời:
Khái niệm "Nói phạm đến Thánh Linh" được đề cập trong Mác 3:22-30 và Ma-thi-ơ 12:22-32. Thuật ngữ phạm thượng nói chung được định nghĩa là "Công khai xúc phạm bất kính" Thuật ngữ này có thể được áp dụng cho những tội lỗi như rủa sả Thiên Chúa hoặc cố ý làm giảm giá trị những điều liên quan đến Thiên Chúa. Nó cũng là thuộc tính một số điều ác đối nghịch Thiên Chúa, hoặc từ chối một số điều tốt của Ngài mà đáng lẽ chúng ta nên tượng trưng cho Ngài. Tuy nhiên trường hợp nói phạm thượng này là một điều cụ thể, gọi là "Nói phạm đến Thánh Linh" trong Ma-thi-ơ 12:31. Trong Ma-thi-ơ 12:31-32, Những người Pha-ri-si có bằng chứng không thể bác bỏ về việc Chúa Giê Su đã làm phép lạ bằng quyền năng của Thánh Linh, thay vì tuyên bố như vậy họ nói rằng Chúa đã bị nhập bởi loài quỷ "Ba-anh-xê-bun" (Ma-thi-ơ 12:24). Bây giờ hãy chú ý lời Chúa Giê Su nói cách cụ thể trong Mác 3:30 rằng đó là tội "Nói phạm đến Thánh Linh."

Lời phạm thượng này làm cho mọi người rủa sả Chúa Giê Su Christ bị quỉ ám thay vì đầy dẫy Thánh Linh. Kết quả của tác động đặc biệt việc nói phạm đến Thánh Linh không thể giống hệt ngày nay. Chúa Giê Su Christ không ở trên thế gian-Ngài ngồi bên tay hữu của Thiên Chúa. Không ai có thể làm chứng Chúa Giê Su Christ làm một phép lạ và sau đó tượng trưng cho quyền lực Satan thay vì cho Thánh Linh. Ví dụ gần nhất ngày hôm nay là các phép lạ góp phần làm cuộc sống thay đổi mọi người để cứu chuộc họ khỏi quyền lực của Satan hơn thế nữa là những hiệu quả của Thánh Linh cư trú trong lòng.

Nói phạm đến Thánh Linh ngày nay, giống như tội lỗi không thể bỏ qua, là tình trạng của thiếu lòng tin liên tục. Không có sự tha thứ cho một người mà chết trong sự vô tín. Liên tục từ chối sự nhắc nhở của Thánh Linh để tin tưởng vào Chúa Giê Su Christ là việc xúc phạm không thể tha thứ chống lại Ngài. Hãy nhớ điều đã chép trong Giăng 3:16: "Vì Thiên Chúa yêu thương nhân thế đến nỗi Ngài đã ban cho con một của Ngài, hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời". Xa thêm trong cùng chương này là câu "Hễ ai tin Con thì có sự sống đời đời, nhưng bất cứ ai từ chối Con sẽ không thấy sự sống, vì cơn giận của Chúa vẫn còn trên người ấy "(Giăng 3:36). Điều kiện duy nhất là “hễ ai tin Ngài” sẽ được cứu, còn lại những người không được sự tha thứ là những kẻ "từ chối con Ngài."