Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Làm thế nào tôi có thể truyền giảng cho những bạn hữu và những người trong gia đình của tôi mà không gây khó chịu hoặc xô đẩy họ đi?


Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể truyền giảng cho những bạn hữu và những người trong gia đình của tôi mà không gây khó chịu hoặc xô đẩy họ đi?

Trả lời:
Vào một thời điểm, mỗi tín hữu có một người trong gia đình, một người bạn, một đồng nghiệp, hay một người quen không phải là một con cái Chúa. Chia sẻ phúc âm với những người khác có thể khó khăn, và nó có thể trở nên khó khăn hơn ngay cả khi liên quan đến một người mà bạn có quan hệ tình cảm thân thiết. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng một số người sẽ khó chịu khi nghe Phúc âm (Lu-ca 12:51-53). Tuy nhiên, chúng ta được mạng lệnh chia sẻ phúc âm, và không có lý do gì để không làm như vậy (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 1:8; I Phi-e-rơ 3:15).

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể truyền giảng cho những thành viên gia đình chúng ta, bạn bè của chúng ta, những đồng nghiệp, và những người quen chúng ta? Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm là hãy cầu nguyện cho họ. Hãy cầu nguyện để Chúa thay đổi tấm lòng của họ và mở mắt họ ra ( II Cô-rinh-tô 4:4) dẫn họ đến chân lý của Phúc âm. Hãy cầu nguyện để Chúa sẽ thuyết phục họ về tình yêu của Ngài dành cho họ và nhu cầu cứu rỗi của họ thông qua Chúa cứu thế Giê Su (Giăng 3:16). Hãy cầu nguyện Chúa ban sự khôn ngoan cho bạn để chăm sóc cho họ (Gia cơ 1:5). Ngoài việc cầu nguyện cho họ chúng ta cũng phải sống cuộc sống con cái Chúa tin kính trước mặt họ để họ có thể nhìn thấy sự thay đổi mà Đức Chúa Trời đã làm trong cuộc sống riêng của chúng ta ( I Phi-e-rơ 3:1-2). Như thánh Phan-xi-cô thành Assisi đã từng nói: "Giảng Phúc âm vào mọi lúc và khi cần thiết sử dụng lời nói."

Cuối cùng chúng ta phải sẵn lòng và nhấn mạnh sự chia sẻ về Phúc âm thực sự của chúng ta. Công bố thông điệp cứu rỗi qua Chúa cứu thế Giê Su cho những bạn hữu và gia đình của bạn (Rô-ma 10:9-10). Luôn luôn chuẩn bị để nói về đức tin của bạn (I Phi-e-rơ 3:15), làm cách nhẹ nhàng và tôn trọng. Cuối cùng, chúng ta phải để lại sự cứu rỗi của những người thân yêu của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Bởi quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời mà mọi người được cứu, không phải nhờ những nỗ lực của chúng ta. Tốt nhất và hầu hết chúng ta có thể làm là hãy cầu nguyện cho họ, làm chứng cho họ, và sống đời sống Cơ Đốc nhân trước mặt họ.

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí