Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?


Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?

Trả lời:
Kinh Thánh nói về những nguồn năng lực sau đây để giúp chúng ta thắng hơn tội lỗi:

(1) Đức Thánh Linh: Một đặc ân của Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh của Ngài để chiến thắng trong nếp sống Cơ Đốc là Đức Thánh Linh. Sự tương phản với hành vi của xác thịt và bông trái của Đức Thánh Linh được chép trong Ga-la-ti 5:16-25. Trong đoạn này chúng ta được kêu gọi hãy bước đi theo Thánh Linh. Tất cả những tín hữu đều có Đức Thánh Linh, nhưng đoạn Kinh Thánh này bảo chúng ta cần phải bước đi theo Thánh Linh, nhường chỗ cho sự kiểm soát của Ngài. Điều này có nghĩa là lựa chọn bước đi theo sự thúc đẩy của Đức Thánh Linh trong cuộc sống chúng ta hơn là theo lối sống xác thịt.

Sự khác biệt mà Đức Thánh Linh có thể làm trong đời sống tín hữu được minh chứng qua đời sống của Phi-e-rơ là người trước khi đầy dẫy Đức Thánh Linh đã chối Chúa ba lần, sau đó ông đã hứa nguyện theo Chúa cho đến chết. Sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh ông đã mở miệng rao giảng rất mạnh mẽ về Cứu Chúa cho người Do Thái trong ngày lễ Ngũ tuần.

Một người bước đi theo Thánh Linh khi người ấy không cố gắng ngăn trở sự thúc giục của Thánh Linh (Dập tắt Đức Thánh Linh được chép trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:19) và được đổ đầy Đức Thánh Linh thay vì tìm kiếm. (Ê-phê-sô 5:18-21) Làm thế nào một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Trước hết đó là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời ngay từ thời Cựu Ước. Ngài lựa chọn những cá nhân và những việc xảy ra cụ thể trong Cựu Ước để làm đầy dẫy Đức Thánh Linh trên những cá nhân mà Ngài chọn lựa thực hiện những công việc của Ngài muốn làm. (Sáng thế ký 41:38; Xuất Ê-díp-tô-ký 31:3; Dân số ký 24:2; 1 Sa-mu-ên 10:10.v.v…) Tôi tin rằng có bằng chứng trong Ê-phê-sô 5:18-21 và Cô-lô-se 3:16 về việc Đức Chúa Trời chọn lựa để ban đầy Đức Thánh Linh trong những người có đầy dẫy lời Ngài tương tự như những sự kiện về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh trong những câu Kinh Thánh này làm bằng chứng. Vì vậy, những điều đó dẫn chúng ta đến nguồn năng lực tiếp theo.

Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời, II Ti-mô-thê 3:16-17 nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời của Ngài trang bị cho chúng ta để làm những việc lành. Lời Kinh Thánh dạy chúng ta làm cách nào để sống và những gì để tin. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy con đường sai quấy của chúng ta. Lời Chúa hướng dẫn chúng ta trở lại con đường chân chính và giúp chúng ta đi đúng trên đường. Như Hê-bơ-rơ 4:12 có chép “Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Tác giả của Thi Thiên viết về quyền năng thay đổi đời sống trong Thi Thiên 119:9,11,105 và nhiều câu khác. Giô Suê nói về chìa khóa thành công trong việc chiến thắng kẻ thù (Tương tự với trận chiến thuộc linh của chúng ta) đó là không quên nguồn năng lực Kinh Thánh, hơn thế nữa còn phải suy ngẫm ngày và đêm để ông có thể tuân theo. Đây là điều Giô Suê đã làm, ngay cả những mệnh lệnh Đức Chúa Trời truyền ông mà không theo cảm xúc quân sự, và điều này là chìa khóa của sự chiến thắng của ông trong trận chiến giành miền đất hứa.

Nguồn năng lực này là một nguồn phổ thông mà chúng ta xem như là cuộc trình diễn thời trang tầm thường. Chúng ta cho rằng đem theo Kinh Thánh đi nhóm trong nhà thờ hay để đọc từng chương hằng ngày nhưng không nhớ hoặc suy ngẫm, hay tìm kiếm sự áp dụng trong đời sống chúng ta. Xưng ra những tội lỗi mà Kinh Thánh đã phơi bày. Ngợi khen Đức Chúa Trời về những ân huệ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúng ta thường bị chứng biến ăn hoặc là háo ăn khi đến với Kinh Thánh. Chúng ta hoặc là lấy vào một lượng vừa đủ trong việc ăn nuốt lời Chúa để giữ cho cuộc sống thuộc linh ngay trong lúc đi nhà thờ nhưng không bao giờ tiêu hóa đủ để nuôi sức khỏe làm lớn mạnh nếp sống Cơ Đốc nhân. Hay là chúng ta đến ăn thường xuyên nhưng không bao giờ nghiền ngẫm lâu đủ để lời Chúa bồi dưỡng cho đời sống tâm linh.

Điều quan trọng là nếu bạn không tạo một thói quen học lời Chúa hằng ngày căn bản theo một phương pháp đầy ý nghĩa và ghi nhớ những trang bạn đã đọc qua, khi Đức Thánh Linh ghi sâu vào lòng bạn lúc đó bạn bắt đầu được thói quen này. Tôi cũng đề nghị bạn nên khởi đầu làm một tờ báo (Nếu bạn có thể đánh vi tính nhanh hơn viết) hay trong một cuốn sổ bìa xoắn ốc.v.v… Hãy làm thành một thói quen để không rời xa lời Chúa cho đến lúc bạn viết xuống những điều đã nhận được trong lời Kinh Thánh. Tôi thường ghi lại những điều tôi cầu xin với Chúa giúp đỡ trong nhiều lãnh vực cũng như để ý về những sự trả lời của Ngài. Kinh Thánh là dụng cụ Đức Thánh Linh sử dụng trong đời sống chúng ta và nhiều đời sống khác (Ê-Phê-sô 6:17) Một phần chính và thiết yếu của chiếc áo giáp Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh của chúng ta.( Ê-phê-sô 6:12-18)

(3) Cầu nguyện – Đây là nguồn năng lực thiết yếu khác của Đức Chúa Trời ban cho. Một lần nữa, đây là nguồn năng lực mà Cơ Đốc nhân thường dùng môi miệng phục vụ nhưng lại xem thường nó. Chúng ta có giờ cầu nguyện chung, cầu nguyện riêng.v.v…Nhưng chúng ta không tìm thấy gương mẫu của Hội Thánh đầu tiên trong cách cầu nguyện (Công vụ 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, etc.) Phao Lô nhắc lại sự lưu ý của ông cách ông cầu nguyện cho những người mà ông đã truyền đạo. Chúng ta cũng nên làm như vậy khi chính chúng ta sử dụng nguồn lực cầu nguyện thật lớn lao để tạo ra thuận lợi cho chúng ta. Đức Chúa Trời hứa ban những lời lạ lùng liên quan đến sự cầu nguyện. (Ma-thi-ơ 7:7-11; Lu-ca 18:1-8; Giăng 6:23-27; I Giăng 5:14-15.v.v… Một lần nữa trong các thư tín của Phao Lô ông đã bao hàm sự chuẩn bị cho một trận chiến thuộc linh.(Ê-phê-sô 6:18)

Điều đó quan trọng như thế nào? Khi bạn nhìn xem Phi-e-rơ một lần nữa bạn có nhớ lời của Đấng Christ nói với ông tại vườn Ghết-sê-ma-nê trước khi ông chối Chúa? Tại nơi đó trong lúc Chúa Giê Xu đang cầu nguyện Phi-e-rơ ngũ say, Ngài đánh thức ông dậy và nói: “Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.” (Ma-thi-ơ 26:41) Bạn cũng như Phi-e-rơ lòng mong muốn làm những điều công chính nhưng không đủ sức mạnh. Chúng ta cần đi theo lời nhắc nhở của Đức Chúa Trời để giữ sự tìm kiếm, giữ sự gõ cửa, giữ sự nài xin.v.v…và Ngài sẽ cho chúng ta sức mạnh mà chúng ta cần. (Ma-thi-ơ 7:7) Nhưng chúng ta cần dùng nhiều lời cầu nguyện bằng môi miệng hơn cho nguồn năng lực này.

Tôi không nói cầu nguyện là phép lạ, trái lại Đức Chúa Trời rất đáng kinh sợ. Cầu nguyện đơn giản là thừa nhận sự yếu đuối của chúng ta và nhận quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời rồi chạy đến với Ngài để thêm lên sự mạnh mẽ làm những gì Chúa muốn chúng ta làm (Không phải những gì chúng ta muốn làm) (I Giăng 5:14-15).

(4) Hội Thánh – Nguồn năng lực cuối cùng mà chúng ta hay có khuynh hướng lãng quên. Khi Đức Chúa Giê Xu sai các môn đồ đi ra Ngài đã sai đi từng đôi (Ma-thi-ơ 10:1) Khi chúng ta đọc về những chuyến truyền giáo trong Công vụ các sứ đồ họ không đi ra từng người một lần nhưng theo từng nhóm hai người hay nhiều hơn. Chúa Giê Xu nói rằng nơi nào nhóm nhau lại có hai ba người nhân danh Chúa Ngài sẽ ở giữa họ (Ma-thi-ơ 18:20) Ngài truyền lệnh cho chúng ta đừng bỏ qua sự nhóm lại chung với nhau: “Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hể anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:24-25) Ngài nói với chúng ta hãy xưng tội với nhau (Gia Cơ 5:16) Trong các sách văn thơ khôn ngoan của Cựu Ước chúng ta được nghe nói: “ Sắt mài nhọn sắt, cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình.” (Châm ngôn 27:17) “Một dây bện làm ba lấy làm khó đứt.” (Truyền đạo 4:11-12)

Một vài người mà tôi biết đã tìm được những anh chị em trong Chúa (Nếu bạn là một phụ nữ) cùng nhau trò chuyện qua điện thoại hoặc là gặp nhau từng người chia sẻ về những việc làm mà họ bước đi trong Chúa hay là làm sao để họ chiến đấu với tội lỗi.v.v…và cam kết cầu nguyện cho nhau, nắm lấy trách nhiệm cùng nhau áp dụng lời Chúa trong mối quan hệ của họ.v.v…

Đôi khi sự biến đổi đến rất nhanh. Đôi lúc trong những lảnh vực khác sự thay đổi đến chậm hơn. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa với chúng ta khi chúng ta làm những gì trong những nguồn năng lực của Ngài, Ngài sẽ mang sự thay đổi đến với đời sống chúng ta. Hãy kiên nhẫn vì sự thành tín trong lời hứa của Ngài dành cho chúng ta.