Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Làm thế nào tôi biết ý muốn Chúa cho đời sống tôi? Kinh Thánh nói gì về việc tìm biết ý Chúa?


Câu hỏi: Làm thế nào tôi biết ý muốn Chúa cho đời sống tôi? Kinh Thánh nói gì về việc tìm biết ý Chúa?

Trả lời:
Có hai cách để biết ý Chúa về một tình huống xảy ra (1) Chắc chắn về điều bạn đang cầu xin hoặc xem xét việc làm không phải bị Kinh Thánh không cho phép. (2) Chắc chắn về điều bạn đang cầu xin hoặc xem xét việc làm vinh hiển Đức Chúa Trời và giúp cho bạn trưởng thành thuộc linh. Nếu hai điều này là thật nhưng Đức Chúa Trời vẫn không ban cho bạn những gì bạn cầu xin – thế thì không phải đó là ý muốn Đức Chúa Trời dành cho bạn những gì bạn đang cầu xin đâu. Hay có lẻ bạn cần phải chờ đợi thêm về những điều đó. Tìm biết ý Chúa đôi lúc khó khăn. Con người muốn Đức Chúa Trời nói với họ những điều cơ bản họ phải làm – Làm việc ở đâu, sống ở đâu, kết hôn với ai.v.v… Rô-ma 12:2 nói cho chúng ta: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Đức Chúa Trời hiếm khi ban cho loài người thông tin trực tiếp và cụ thể. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta quyền lựa chọn liên quan đến những điều này. Chỉ có quyết định mà Đức Chúa Trời không muốn chúng ta thực hiện là làm điều tội lỗi hay chống lại ý muốn Ngài. Đức Chúa Trời muốn chúng ta thực hiện sự lựa chọn trong sự hòa hợp với ý muốn của Ngài. Cho nên làm cách nào để biết ý Chúa dành cho bạn? Nếu bạn luôn đi gần bên Chúa và thật lòng khao khát ý muốn Chúa cho riêng đời sống bạn, Đức Chúa Trời sẽ đặt sự ham thích của Ngài trong lòng bạn. Điều chính yếu là muốn theo ý Chúa không theo ý riêng bạn. “Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê Hô Va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (Thi Thiên 37:4) Nếu Kinh Thánh không nói chống lại ý bạn và ý đó lợi ích thật cho tâm linh bạn thì lời Kinh Thánh cho phép bạn quyết định lựa chọn và đi theo tấm lòng của bạn.