Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?


Câu hỏi: Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?

Trả lời:
Bạn có biết chắc rằng bạn có sự sống đời đời và bạn sẽ đi Thiên đàng khi bạn qua đời? Đức Chúa Trời muốn bạn biết chắc! Kinh Thánh nói: “Ta đã viết những điều này cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.” (I Giăng 5:13). Giả dụ bạn đang đứng trước Đức Chúa Trời ngay bây giờ và Ngài hỏi bạn, “Tại sao Ta để ngươi vào Thiên đàng? Bạn sẽ nói gì? Bạn không biết trả lời điều gì. Những gì bạn cần biết là Thượng Đế yêu chúng ta và đã ban một đường lối để chúng ta có thể biết chắc nơi chúng ta sẽ hưởng sự sống đời đời. Kinh Thánh xác quyết đường lối này: “Vì Thượng Đế yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hể ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)

Chúng ta phải hiểu khó khăn đầu tiên giữ chúng ta xa cách Thiên đàng. Vấn đề là như vầy – Bản chất tự nhiên tội lỗi giữ chúng ta xa cách mối giao thông với Đức Chúa Trời. Chúng ta là những tội nhân do bản năng và do lựa chọn. “Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Thượng Đế.” (Rô Ma 3:23) Chúng ta không thể tự cứu lấy mình. “Vì nhờ ân điển mà bạn được cứu, không phải do công của bạn, nhưng qua đức tin, nó là món quà của Thượng Đế, không phải bời việc làm để không ai khoe khoang.” (Ê-phê-sô 2:8-9). Chúng ta đáng bị chết và ở hỏa ngục. “Tiền công của tội là sự chết,” (Rô Ma 6:23)

Đức Chúa Trời là thánh, công bình và phải hình phạt tội lỗi, tuy nhiên Ngài yêu chúng ta và đã ban sự tha thứ cho tội của chúng ta. Chúa Giê Xu phán: ““Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6). Chúa Giê Xu đã chết cho chúng ta trên thập tự giá. “Vả Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần cho tất cả, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình để mang bạn đến với Thượng Đế” (I Phi-e-rơ 3:18) Chúa Giê Xu đã phục sinh từ kẻ chết. “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình chúng ta.” (Rô Ma 4:25)

Vì thế, trở lại với câu hỏi ban đầu: “Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?” Câu trả lời thế này – Tin nơi Chúa Giê Xu Christ thì bạn sẽ được cứu. (Công vụ 16:31) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12) Bạn có thể nhận sự sự sống đời đời như món quà miển phí. “Món quà của Thượng Đế là sự sống đời đời trong Christ Giê Xu cứu Chúa chúng ta” (Rô Ma 6:23) Bạn có thể sống một cuộc đời đầy đủ ý nghĩa và sung mãn ngay bây giờ. Chúa Giê Xu nói: “Ta đã đến hầu cho các con được sống và sống sung mãn.” (Giăng10:10) Bạn có thể hưởng sự sống đời đời với Chúa Giê Xu trong Thiên đàng vì Ngài đã hứa: “ Và nếu Ta đi, Ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại mang các ngươi theo với Ta hầu cho Ta ở đâu các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:3)

Nếu bạn muốn tin nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa, và nhận sự tha thứ từ Thượng Đế, đây là lời cầu nguyện bạn có thể nói với Thượng Đế những lời như sau: “Lạy Chúa, con biết con có tội chống nghịch Ngài nên đáng bị hình phạt, nhưng Chúa Giê Xu đã gánh lấy hình phạt thay cho con nhờ đó trong đức tin vào Chúa Giê Xu con được tha thứ. Con xin từ bỏ tội lỗi của con và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Chúa. Cảm tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và sự tha thứ của Ngài. A-men! (Nói những lời này hay những lời cầu nguyện khác, không giải cứu được bạn. Chỉ có niềm tin vào Chúa Giê Xu bạn mới được tha thứ tội. Lời cầu nguyện này là cách đơn giản để diễn tả niềm tin của bạn cho Thượng Đế và cảm ơn Ngài về sự tha thứ tội.)

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.