Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Kinh Thánh nói gì về tính dục trước hôn nhân? Ăn ở trước hôn nhân?


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về tính dục trước hôn nhân? Ăn ở trước hôn nhân?

Trả lời:
Cùng với các loại tính dục phi đạo đức, tính dục trước hôn nhân, ăn ở trước hôn nhân bị lên án nhiều lần trong Kinh Thánh ( Công vụ 15:20; Rô Ma 1:29; 1 Cô-rinh-tô 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-Đe 7) Kinh Thánh thúc đẩy việc kiêng cử trước hôn nhân. Tính dục trước hôn nhân là điều sai cũng như tội tà dâm và các hình thức tính dục phi đạo đức khác. Vì cớ tất cả việc ăn ở của họ liên quan đến người mà họ không hề kết hôn. Đức Chúa Trời chỉ chấp nhận việc tình dục trong mối quan hệ vợ chồng (Hê-bơ-rơ 13:4).

Tính dục trước hôn nhân đã trở nên quá phổ thông bởi vì nhiều lý do. Thông thường quá đà trong việc người ta cho rằng tính dục là khía cạnh vui chơi mà không nhận thấy rằng khía cạnh tái tạo. Vâng tính dục mang lại niềm vui thích, Đức Chúa Trời đã chỉ dẫn về điều đó. Ngài muốn giữa đàn ông và đàn bà được hưởng sự vui thích về hoạt động tính dục (Hạn chế trong hôn nhân) Tuy nhiên mục đích ban đầu của tính dục không phải là vui chơi nhưng đúng hơn là tái sản xuất. Đức Chúa Trời không cấm tính dục trước hôn nhân để cướp lấy niềm vui thích của chúng ta nhưng để bảo vệ chúng ta khỏi mang thai và sinh con ngoài ý muốn của cha mẹ trong lúc cha mẹ không muốn hay chưa chuẩn bị cho chúng chào đời. Hãy tưởng tượng thế giới chúng ta sẽ tốt hơn biết bao nếu khuôn mấu về tính dục của Đức Chúa Trời được vâng theo: Tính dục ít chuyển tải bệnh tật, giảm được những người làm mẹ mà còn độc thân, giảm thiểu việc mang thai không mong muốn, giảm bớt những đứa con rơi.v.v… Kiêng cử là chính sách duy nhất của Đức Chúa Trời đối với tính dục trước hôn nhân. Kiêng cử giải cứu đời sống, bảo vệ những trẻ con, giúp cho mối liên hệ tính dục có giá trị đích thực và quan trọng nhất là tôn cao danh Chúa.