Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?


Câu hỏi: Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?

Trả lời:
Có hai lỗi cơ bản khi nói đến chiến trận thuộc linh-nhấn mạnh quá đáng và ít nhấn mạnh. Một số đổ lỗi cho mọi tội lỗi, mọi xung đột, và mọi vấn đề thuộc về ma quỷ và cần phải được nêu ra. Những người khác hoàn toàn bỏ qua lĩnh vực tâm linh và thực tế mà Kinh Thánh nói với chúng ta sự chiến đấu chống lại quyền lực thuộc tâm linh. Chìa khóa để thành công trong chiến trận thuộc linh là tìm sự quân bình trong Kinh Thánh. Chúa Giê Su đôi khi đuổi ma quỷ ra khỏi con người và đôi khi chữa lành con người nhưng không đề cập đến việc xuất quỷ ra ngoài. Sứ đồ Phao lô hướng dẫn các tín hữu tiến hành chiến tranh chống lại tội lỗi trong chính họ (Rô ma 6) và tiến hành chiến tranh chống lại thế lực tội lỗi (Ê-phê-sô 6:10-18).

Ê-phê-sô 6:10-12 tuyên bố: "Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy." Đoạn Kinh Thánh này dạy một số chân lý quan trọng: Chúng ta chỉ có thể được sức mạnh trong quyền năng của Chúa, đó là áo giáp của Thiên Chúa bảo vệ chúng ta, và cuộc chiến của chúng ta là chống lại lực lượng linh của điều ác trên thế giới.

Một ví dụ quyền lực của một người có sức mạnh trong quyền năng của Chúa là Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên, trong Giu đe câu 9. Mi-ca-ên, như là người khả năng có quyền lực nhất trong tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời, ông không dùng quyền hành của riêng mình quở trách Sa-tan, nhưng nói: "Xin Chúa quở trách ngươi!" Khải Huyền 12:7-8 chép rằng trong ngày cuối cùng Mi-ca-ên sẽ đánh bại Satan. Tuy nhiên vẫn như vậy, khi bước vào cuộc chiến của thiên sứ với Satan, Mi-ca-ên quở phạt Satan trong danh và quyền của Đức Chúa Trời, không phải của riêng mình. Quyền năng chỉ thông qua các mối liên hệ của chúng ta với Chúa cứu thế Giê Su mà các tín hữu có các quyền lực trên Satan và các quỷ sứ. Chỉ có trong danh của Ngài quyền năng quở trách của chúng ta mới có sức mạnh.

Ê-phê-sô 6:13-18 diễn tả về áo giáp thuộc linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta đứng vững với sự thật làm dây nịt lưng, áo giáp của sự công bình, sự sẵn sàng của phúc âm bình an làm giày dép, mang thuẫn của đức tin, mũ bảo hiểm của sự cứu rỗi, gươm của Thánh Linh, và bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh. Những mảnh áo giáp thuộc linh đại diện cho điều gì trong chiến tranh thuộc linh? Chúng ta nói sự thật nhằm chống lại sự dối trá của Satan. Chúng ta an toàn trong sự thật được xưng công bình, vì sự hy sinh của Chúa cứu thế cho chúng ta. Chúng ta công bố phúc âm chúng ta nhận lấy bao nhiêu sự chống đối không thành vấn đề. Chúng ta không dao động đức tin của chúng ta khi bị tấn công mạnh như thế nào không có vấn đề. Phòng tuyến cuối cùng của chúng ta là sự bảo đãm của sự cứu rỗi, một bảo đãm mà không có lực lượng tâm linh nào có thể tước đoạt. Vũ khí tấn công của chúng ta là Lời Đức Chúa Trời, không phải dùng ý riêng hay cảm xúc riêng của chúng ta. Chúng ta làm theo gương mẫu Chúa Giê Su trong sự nhận thấy rằng những chiến thắng thuộc linh chỉ có thể đạt được bằng sự cầu nguyện.

Chúa Giê Su là ví dụ nền tảng của chúng ta trong chiến trận thuộc linh. Hãy xem cách Satan vận dụng tấn công trực tiếp vào Chúa Giê Su khi nó cám dỗ Chúa trong sa mạc (Ma-thi-ơ 4:1-11). Mỗi cám dỗ đã được trả lời theo cùng một cách với những từ "Vì có Lời chép" Chúa Giê Su biết Lời của Đức Chúa Trời hằng sống là vũ khí mạnh nhất chống lại những cám dỗ của ma quỷ. Nếu chính Chúa Giê Su sử dụng lời Chúa để đối địch ma quỷ, chúng ta có dám sử dụng bất cứ điều gì kém hơn?

Ví dụ cơ bản của việc không chiến đấu trong chiến trận thuộc linh như thế nào đó là Bảy con trai của thầy tế lễ Sê-va. "Bấy giờ có mấy thầy trừ quỉ là người Giu-đa đi từ nơi nầy sang chỗ kia, mạo kêu danh Ðức Chúa Giê Su trên những kẻ bị quỉ dữ ám, rằng: Ta nhơn Ðức Chúa Giê Su nầy, là Ðấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỉ dữ đáp lại rằng: Ta biết Ðức Chúa Giê Su, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỉ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. "(Công vụ 19:13-16). Bảy người con trai của Sê-va đã sử dụng danh Chúa Giê Su. Điều đó chưa đủ, bảy người con trai của Sê-va đã không có một mối quan hệ nào với Chúa Giê Su, do đó các lời của họ không có bất kỳ thẩm quyền hay sức mạnh. Bảy người con trai của Sê-va chỉ cậy vào phương pháp luận. Họ không dựa vào Chúa Giê Su là Chúa và Cứu Chúa của họ và họ đã không tận dụng được Lời Chúa trong chiến trận thuộc linh. Kết quả là họ nhận lấy một sự thất bại nhục nhã. Xin chúng ta hãy rút ra từ gương xấu của họ và cư xử chiến trận thuộc linh như Kinh Thánh hướng dẫn.

Tóm lại, những chìa khóa để thành công trong chiến trận thuộc linh là gì? Trước tiên, chúng ta dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải của riêng chúng ta. Thứ hai, chúng ta quở trách trong danh Chúa Giê Su, không phải của riêng chúng ta. Thứ ba, chúng ta bảo vệ chính mình với áo giáp đầy đủ của Đức Chúa Trời. Thứ tư, chúng ta bắt đầu chiến trận với thanh gươm của Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời. Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng trong khi chúng ta tiến hành chiến trận thuộc linh chống lại Satan và các quỷ sứ của nó, không phải mọi tội lỗi hay vấn đề đều là ma quỷ cần phải quở trách.