Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Kinh Thánh có chứa những lỗi không? Có mâu thuẫn, hoặc không nhất quán?


Câu hỏi: Kinh Thánh có chứa những lỗi không? Có mâu thuẫn, hoặc không nhất quán?

Trả lời:
Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh với lòng đơn sơ không có định kiến từ trước về việc tìm kiếm các lỗi, chúng ta sẽ tìm thấy Kinh Thánh mạch lạc, nhất quán, và là sách tương đối dễ hiểu. Đúng là có những đoạn khó hiểu, có những câu Kinh Thánh xuất hiện mâu thuẫn với nhau. Chúng ta nhớ rằng Kinh Thánh đã được viết bởi khoảng 40 tác giả khác nhau vượt qua khoảng thời gian 1.500 năm. Mỗi tác giả đã viết với một phong cách khác nhau, từ một góc độ khác nhau, cho một đối tượng khác nhau, cho một mục đích khác nhau. Chúng ta nên nghĩ phải có một số khác biệt nhỏ nhặt. Tuy nhiên, khác biệt không phải là mâu thuẫn. Nó chỉ là một lỗi nếu hiển nhiên không có cách nào hiểu được những câu hay đoạn văn đã được sắp xếp. Ngay cả khi không có sẵn câu trả lời ngay bây giờ không có nghĩa là không thể trả lời. Nhiều người tìm kiếm một lỗi giả định trong Kinh Thánh liên quan đến lịch sử hay địa lý chỉ tìm thấy Kinh Thánh là chính xác từ thời xa xưa hơn cả những bằng chứng khảo cổ học khám phá.

Chúng tôi thường nhận được những câu hỏi cùng với những dòng chữ "Hãy giải thích những câu Kinh Thánh này làm sao không mâu thuẫn" hay "Hãy xem, đây là một lỗi trong Kinh Thánh" Phải thừa nhận rằng, một số những điều người ta đưa ra rất khó trả lời. Tuy nhiên, theo luận điểm của chúng tôi cho rằng có cách trả lời thông minh, chính đáng, có thể tồn tại cho những câu Kinh Thánh tưởng là mâu thuẫn hoặc sai. Có nhiều cuốn sách và những trang web có liệt kê " Tất cả các sai sót trong Kinh Thánh" Hầu hết mọi người đơn giản chỉ nhận được lý luận từ những nơi này, họ không tự tìm thấy lỗi do chính họ. Cũng có những quyển sách và các trang web làm việc bác bỏ từng lỗi một của những lỗi giả định này. Điều đáng buồn nhất là hầu hết những người tấn công Kinh Thánh không thực sự quan tâm đến câu trả lời. Nhiều "kẻ tấn công Kinh Thánh" thậm chí nhận thức được những câu trả lời, nhưng họ cứ tiếp tục sử dụng bổn cũ soạn lại công kích nông cạn.

Vì vậy, chúng ta phải làm gì khi có người cáo buộc các sai sót vô cớ trong Kinh Thánh? 1) Giải pháp đơn giản là nghiên cứu Kinh Thánh bằng tinh thần cầu nguyện. 2) Dùng một số nghiên cứu đang sử dụng trong những sách phê bình Kinh Thánh tốt như sách "Giải nghĩa Kinh Thánh" và các trang web nghiên cứu Kinh Thánh. 3) Hỏi mục sư của chúng tôi / những người lãnh đạo Hội Thánh để liệu xem họ có thể tìm ra một giải pháp. 4) Nếu vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng sau các bước 1), 2), và 3) bước tiếp theo là chúng tôi tin Đức Chúa Trời và lời Ngài là sự thật và có thể có một giải pháp thật đơn giản chưa nhận ra được (II Ti-mô-thê 2: 15, 3:16-17).