Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Khi nào sự hoan hỉ sẽ xảy ra trong tương quan với hoạn nạn?


Câu hỏi: Khi nào sự hoan hỉ sẽ xảy ra trong tương quan với hoạn nạn?

Trả lời:
Thời gian của hoan hỉ liên quan đến giai đoạn hoạn nạn là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong Hội Thánh ngày hôm nay. Ba quan điểm chính là tiền nạn (Hoan hỉ xảy ra trước hoạn nạn), trung nạn (Hoan hỉ xảy ra tại hoặc gần điểm giữa của hoạn nạn), và hậu nạn (Hoan hỉ xảy ra vào cuối những hoạn nạn) Quan điểm thứ tư, thường được gọi là trước cơn thạnh nộ, là một sự sửa đổi chút ít của vị trí giữa hoạn nạn.

Trước tiên điều quan trọng là nhận ra mục đích của các hoạn nạn. Theo Đa-ni-ên 9:27, giai đoạn bảy của tuần thứ bảy mươi (bảy năm) vẫn chưa tới. Toàn bộ lời tiên tri của Đa-ni-ên về giai đoạn bảy của tuần thứ bảy mươi (Đa-ni-ên 9:20-27) là nói với dân Israel. Đó là thời điểm mà Đức Chúa Trời tập trung sự chú ý đặc biệt của Ngài trên dân Israel. Giai đoạn bảy của tuần thứ bảy mươi, hoạn nạn, cũng là thời gian Đức Chúa Trời thoả thuận cụ thể với dân Israel. Trong khi điều này không nhất thiết phải cho thấy rằng Hội Thánh có thể cũng không có mặt giai đoạn này, nó không mang đến câu hỏi tại sao Hội Thánh cần ở trên trái đất trong suốt thời gian đó.

Đoạn Kinh Thánh căn bản về sự hoan hỉ là I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18. Nói rằng tất cả các tín hữu sống, cùng với tất cả các tín hữu đã qua đời, sẽ gặp Chúa Giê Su trên không trung và sẽ ở với Ngài mãi mãi. Hoan hỉ là vì Đức Chúa Trời đem những người thuộc về Ngài rời khỏi trái đất. Một vài câu sau đây trong I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 Phao Lô nói "Vì Ðức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Chúa cứu thế Giê Su chúng ta." Sách Khải Huyền, liên quan chủ yếu đến thời điểm của các hoạn nạn, là thông điệp tiên tri của Đức Chúa Trời cách Ngài sẽ trút đổ cơn giận của Ngài trên trái đất trong suốt thời gian hoạn nạn. Đức Chúa Trời không thể mâu thuẩn hứa cho các tín hữu họ sẽ không phải chịu cơn thạnh nộ rồi sau đó để họ lại trên trái đất để chịu đựng cho đến khi qua hết cơn giận của những hoạn nạn. Sự thật là Đức Chúa Trời hứa đem các tín hữu ra khỏi cơn thịnh nộ ngay sau khi hứa đem con cái của Ngài rời khỏi trái đất hai sự kiện này liên kết lại với nhau.

Một đoạn quan trọng khác về thời điểm của sự hoan hỉ là Khải Huyền 3:10, trong đó Chúa cứu thế hứa giải cứu các tín hữu khỏi giờ "của thử thách" mà nó sắp đến trên đất. Điều này có thể hiểu theo hai cách: Hoặc là Chúa cứu thế sẽ bảo vệ các tín hữu tại giữa những cơn thử thách, hoặc Ngài sẽ giải cứu các tín hữu ra khỏi những cơn thử thách. Cả hai đều có ý nghĩa giá trị của tiếng Hy Lạp dịch là "ra khỏi". Tuy nhiên, điều quan trọng để nhận ra những tín hữu được hứa giữ gìn ra khỏi. Không chỉ thử thách, nhưng “giờ" của thử thách. Chúa cứu thế hứa sẽ giữ cho các tín hữu khỏi từng thời điểm có chứa các thử thách, cụ thể là các hoạn nạn. Mục đích của hoạn nạn, mục đích của hoan hỉ, ý nghĩa của I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9, và giải thích của Khải Huyền 3:10 hỗ trợ rõ ràng cho tất cả vị trí trước khi hoạn nạn xảy ra. Nếu Kinh Thánh được hiểu theo nghĩa đen và nhất quán, vị trí tiền nạn là cơ sở giải thích theo Kinh Thánh hợp lý nhất.