Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Kế hoạch cứu rỗi là gì?


Câu hỏi: Kế hoạch cứu rỗi là gì?

Trả lời:
Bạn có đói không? Không phải cái đói của cơ thể đâu, nhưng đói về nhiều điều hơn trong đời sống? Có phải nhiều điều sâu kín trong lòng bạn hình như chưa bao giờ được thỏa mãn? Nếu vậy Chúa Giê Xu là phương pháp! Ngài nói: “Ta là bánh của sự sống. Người nào đến cùng Ta sẽ chẳng bao giờ đói, hể ai tin Ta sẽ chẳng bao giờ khát.” (Giăng 6:35)

Có phải đang bối rối? Hình như bạn chưa bao giờ tìm được được đường lối hay mục đích của đời sống? Hình như tình trạng giống như một ai đó tắt đèn và bạn không thể tìm ra công tắc? Nếu thế Chúa Giê Xu là đường lối! Ngài công bố: “Ta là ánh sáng của thế gian. Người nào theo Ta sẽ không bao giờ đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12)

Bạn có từng cảm thấy như đứng bên ngoài cuộc sống? Bạn cố gắng xoay sở nhiều cách chỉ thấy những gì đằng sau là trống rỗng và vô nghĩa? Có phải bạn đang tìm lối vào lấp đầy cuộc sống chăng? Nếu vậy Chúa Giê Xu là con đường! Giê Xu loan báo: “Ta là cái cửa, bất cứ ai vào xuyên qua Ta sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ vào và ra tìm thấy đồng cỏ.” (Giăng 10:9).

Có phải những người khác luôn luôn đẩy bạn xuống? Những mối quan hệ của bạn hời hợt và trống rỗng? Hình như mọi người cố gắng tận dụng ưu thế của bạn? Nếu vậy Chúa Giê Xu là giải pháp! Ngài phán: “Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành phó sự sống vì bầy chiên…Ta là người chăn hiền lành, Ta quen chiên Ta và chiên Ta quen Ta.” (Giăng 10:11,14).

Bạn có nghĩ gì xảy ra sau đời sống này? Bạn có mệt mõi vì sống một cuộc đời cho những điều chỉ là hư không? Có đôi lúc bạn nghi ngờ về ý nghĩa của cuộc sống không? Bạn có muốn được sống sau khi chết không? Nếu thế thì Chúa Giê Xu là cứu cánh. Chúa Giê Xu tuyên phán: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào Tin Ta sẽ sống mặc dầu đã chết. Còn bất cứ ai sống mà tin Ta sẽ không bao giờ chết” (Giăng 11:25-26).

Đường lối là gì? Chân lý là gì? Sự sống là gì? Chúa Giê Xu đã trả lời: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

Sự đói mà bạn cảm thấy là đói về tâm linh, chỉ có Chúa Giê Xu mới làm no đủ. Chỉ có Chúa Giê Xu là Đấng cất đi bóng tối. Chúa Giê Xu là cái cửa dẫn tới cuộc sống sung mãn. Chúa Giê Xu là người bạn và người chăn mà bạn tìm kiếm. Chúa Giê Xu là sự sống trong thế giới này và đời sau. Chúa Giê Xu là con đường cứu rỗi.

Lý do bạn thấy đói, lý do bạn thấy dường như hư mất trong tăm tối, lý do bạn không tìm được ý nghĩa trong đời sống. Có phải vì bạn xa cách Đức Chúa Trời? Kinh Thánh cho chúng ta biết hết thảy đều đã phạm tội do đó chúng ta bị xa cách khỏi Đức Chúa Trời. (Truyền đạo 7:20; Rô Ma 3;23) Khoảng trống trong tâm hồn mà bạn cảm thấy chính là sự thiếu vắng Thượng Đế. Chúng ta được tạo nên để giao thông với Ngài. Bởi vì tội lỗi của chúng ta nên chúng ta bị phân rẽ khỏi mối giao thông đó. Tệ hơn nữa tội lỗi là nguyên nhân phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời cho đến đời đời, trong cuộc sống này và cõi đời sau. (Rô Ma 6:23; Giăng 3:36)

Làm thế nào giải quyết vấn đề này? Chúa Giê Xu là đường lối! Chúa Giê Xu lấy tội của chúng ta chất lên Ngài. (II Cô-rinh-tô 5:21) Chúa Giê Xu đã chết tại nơi của chúng ta đáng bị hình phạt. (Rô Ma 5:8) Ba ngày sau Chúa đã sống lại khỏi sự chết chứng minh sự chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết.(Rô Ma 6:4-5) Tại sao Ngài làm điều đó. Chính Chúa đã trả lời cho chúng ta: “Chẳng có tình yêu nào lớn hơn là tình yêu vì bạn hữu mà xả thân.” (Giăng 15:13) Chúa Giê Xu đã chết để chúng ta được sống. Nếu chúng ta đặt đức tin mình vào Chúa Giê Xu, tin rằng vì sự chết của Ngài đã trả thay tội cho chúng ta, tất cả tội của chúng ta được tha thứ và rửa sạch. Rồi chúng ta sẽ thấy tâm linh đói khát của mình được thỏa mãn. Ánh sáng sẽ được bật lên. Chúng ta sẽ tiến hành một đời sống sung mãn. Chúng ta sẽ biết người bạn tốt thật sự và người chăn nhân lành. Chúng ta sẽ biết có sự sống sau khi chúng ta qua đời. Một đời sống phục sinh trong Thiên đàng cho sự sống vĩnh cửu với Chúa Giê Xu.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

Bạn có làm một quyết định với Đấng Christ vì những điều mà bạn đã đọc ở đây? Nếu đúng vậy, xin bạn vui lòng nhấn vào nút nhấn bên dưới: “Hôm nay tôi bằng lòng nhận Đấng Christ”.