Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Điều gì sắp xảy ra ứng với lời tiên tri ngày tận thế?


Câu hỏi: Điều gì sắp xảy ra ứng với lời tiên tri ngày tận thế?

Trả lời:
Kinh Thánh có nói nhiều lần về ngày tận thế. Gần như mỗi sách của Kinh Thánh đều có chứa những lời tiên tri liên quan đến ngày tận thế. Lấy tất cả các lời tiên tri này và sắp đặt lại có thể khó làm. Sau đây là tóm tắt ngắn về những gì Kinh Thánh tuyên bố sẽ xảy ra trong ngày tận thế.

Đấng Christ sẽ di chuyển tất cả các tín hữu tái sinh rời khỏi thế giới trong một sự kiện được gọi là cất lên chốn không trung (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18; I Cô-rinh-tô 15:51-54). Tại toà án của Đấng cứu thế, các tín hữu này sẽ được thưởng về những việc lành và sự phục vụ trung thành của họ trong suốt thời gian trên đất hoặc sẽ mất phần thưởng, nhưng không có sự sống đời đời cho kẻ thiếu phục vụ hoặc không vâng lời (I Cô-rinh-tô 3:11-15; II Cô-rinh-tô 5:10).

Kẻ chống Đấng cứu thế (con thú) sẽ đến bằng quyền lực và sẽ ký một giao ước với Israel trong bảy năm (Đa-ni-ên 9:27). Thời điểm của bảy năm này được biết đến như là "Hoạn nạn” Trong thời kỳ hoạn nạn sẽ có những chiến tranh khủng khiếp, những nạn đói, các bệnh dịch, và nhiều thiên tai. Đức Chúa Trời sẽ trút cơn thịnh nộ của Ngài chống với tội lỗi, điều ác, và những kẻ dữ. Các tai nạn sẽ bao gồm sự xuất hiện của bốn người cỡi ngựa trong sách Khải huyền, bảy ấn, bảy kèn, và bảy bát phán xét.

Vào khoảng giữa của bảy năm, kẻ chống Đấng cứu thế sẽ phá vỡ giao ước hòa bình ký với Israel và làm ra cuộc chiến chống lại. Kẻ chống Đấng cứu thế sẽ cam kết "làm việc tàn phá đáng khinh bỉ" và thiết lập một hình ảnh của chính hắn để được thờ phượng trong đền thờ Jerusalem (Đa-ni-ên 9:27; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-10), mà sẽ được xây dựng lại. Nửa sau của thời hoạn nạn được biết đến như là "Đại nạn" (Khải Huyền 7:14) và "thời kỳ khổ sở của nhà Gia Cốp" (Giê-rê-mi 30:7).

Vào cuối bảy năm hoạn nạn kẻ chống Đấng cứu thế sẽ khởi động một cuộc tấn công cuối cùng vào Jerusalem, cực điểm trong trận chiến Hạt-ma-ghê-đôn. Chúa cứu thế Giê Su sẽ trở lại hủy diệt kẻ chống nghịch và quân đội của hắn và ném chúng vào hồ lửa (Khải Huyền 19:11-21). Chúa cứu thế sau đó sẽ trói Satan trong vực sâu 1.000 năm và Ngài sẽ cai trị vương quốc ở trên đất của Ngài trong thời kỳ ngàn năm này (Khải Huyền 20:1-6).

Cuối của ngàn năm, Satan sẽ được thả ra, bị đánh bại một lần nữa, và sau đó bị ném vào hồ lửa (Khải Huyền 20:7-10) đến muôn đời. Chúa cứu thế sau đó phán xét tất cả các người không tin (Khải Huyền 20:10-15) tại toà án lớn trắng ném tất cả họ vào trong hồ lửa. Chúa cứu thế sau đó sẽ mở ra trời mới đất mới và Jerusalem mới-nơi ở vĩnh cửu của các tín hữu. Không còn có tội lỗi, buồn rầu, hoặc sự chết (Khải Huyền 21-22).