Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Con cái Chúa kiêng ăn - Kinh Thánh nói gì?


Câu hỏi: Con cái Chúa kiêng ăn - Kinh Thánh nói gì?

Trả lời:
Kinh Thánh không bắt buộc con cái Chúa phải kiêng ăn. Đức Chúa Trời không đòi hỏi hay ra lệnh này cho con cái Chúa. Đồng thời Thánh Kinh trình bày kiêng ăn như là điều tốt, thích hợp, và có ích lợi. Sách Công vụ các sứ đồ ghi lại các tín hữu kiêng ăn trước khi họ thực hiện các quyết định quan trọng (Công vụ 13:4, 14:23). Kiêng ăn và cầu nguyện thường liên kết với nhau (Lu-ca 2:37; 5:33). Kiêng ăn thường được chú ý đến việc nhịn ăn. Thay vì vậy, mục đích của kiêng ăn là đừng để mắt đến những điều của thế gian này để tập trung hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Kiêng ăn là một cách để biểu thị với Đức Chúa Trời và với chúng ta rằng chúng ta quan hệ với Ngài cách nghiêm túc. Kiêng ăn sẽ giúp chúng ta đạt được một viễn cảnh mới và phục hưng sự nương tựa trên Đức Chúa Trời.

Mặc dù kiêng ăn trong Kinh Thánh hầu như luôn luôn nhịn đồ ăn, không có cách kiêng ăn nào khác. Bất cứ điều gì ngưng lại tạm thời để tập trung tất cả chú ý của chúng ta về Đức Chúa Trời có thể được coi là kiêng ăn (I Cô-rinh-tô 7:1-5). Kiêng ăn nên đặt một thời gian giới hạn, đặc biệt là khi nhịn đồ ăn. Kéo dài thời gian không ăn có thể gây hại cho cơ thể. Kiêng ăn không có ý định trừng phạt xác thịt, nhưng để chuyển hướng sự chú ý đến Đức Chúa Trời. Kiêng ăn cũng không nên được coi là một "phương pháp ăn kiêng". Mục đích của Kinh thánh kiêng ăn không phải là để giảm cân, mà là để đạt được mối thông công sâu hơn với Thiên Chúa. Bất cứ ai cũng có thể kiêng ăn, nhưng một số có thể không thể kiêng ăn đồ ăn (Ví dụ: bệnh nhân tiểu đường). Mọi người đều có thể tạm thời từ bỏ một điều gì đó để đến gần Chúa hơn.

Bằng cách đừng nhìn thế gian, chúng ta có thể thành công nhiều hơn trong sự chú ý đến Chúa cứu thế của chúng ta. Kiêng ăn không phải là cách để xin Đức Chúa Trời làm những gì chúng ta muốn. Kiêng ăn thay đổi chúng ta không phải Đức Chúa Trời. Kiêng ăn không phải là một cách thể hiện nếp sống thuộc linh nhiều hơn những người khác. Kiêng ăn phải được thực hiện trong tinh thần khiêm nhường và thái độ vui tươi. Ma-thi-ơ 6:16-18 tuyên bố: "Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.”