Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Có phải Thiên Chúa tạo ra điều ác?


Câu hỏi: Có phải Thiên Chúa tạo ra điều ác?

Trả lời:
Trước hết dường như nếu Thiên Chúa tạo ra tất cả mọi thứ, thế thì điều ác cũng do Thiên Chúa tạo ra. Tuy nhiên, điều ác không phải là một “Vật” như một tảng đá hay điện năng. Bạn không thể có một chai của điều ác. Điều ác không tự tồn tại, nó thực sự là thiếu vắng điều tốt. Ví dụ, những cái lỗ là có thật nhưng nó chỉ tồn tại trong cùng với cái gì khác. Chúng ta gọi sự thiếu đất là một cái lỗ, nhưng nó không thể tách riêng ra khỏi đất. Vì vậy, khi Chúa tạo ra, sự thật tất cả những gì Ngài tạo ra là tốt. Một trong những điều tốt đẹp Thiên Chúa làm ra là con người với quyền tự do lựa chọn điều tốt. Để có một sự lựa chọn đích thực, Thiên Chúa đã cho phép có một cái bên cạnh việc tốt để lựa chọn. Vì vậy, Thiên Chúa cho phép các thiên sứ và con người tự do lựa chọn điều tốt hay từ chối điều tốt (điều ác). Khi một mối quan hệ xấu tồn tại giữa hai điều tốt, chúng ta gọi là xấu, nhưng nó không trở nên một "Vật" bắt buộc mà Thiên Chúa tạo ra nó.

Có lẽ một minh hoạ sâu xa để giúp đỡ như sau: Nếu một người được hỏi, "Lạnh có tồn tại?" câu trả lời có khả năng sẽ là "Có.". Tuy nhiên, điều này không đúng. Lạnh, không tồn tại. Lạnh là sự thiếu hơi nóng. Tương tự như vậy, bóng tối không tồn tại, nó là sự thiếu vắng ánh sáng. Điều ác là vì thiếu vắng điều thiện, hoặc tốt hơn, điều ác là sự thiếu vắng Thiên Chúa. Thiên Chúa đã không tạo ra điều ác, mà chỉ cho phép sự vắng mặt của điều thiện.

Thiên Chúa đã không tạo ra điều ác, nhưng Ngài không cho phép cái ác. Nếu Thiên Chúa không cho phép khả năng điều ác, cả nhân loại và thiên sứ sẽ phục vụ Thiên Chúa ngoài nghĩa vụ ra, không có sự lựa chọn. Ngài không muốn "Người máy" mà đơn giản để thực hiện những gì Ngài muốn họ làm theo một “Chương trình "đã cài đặt cho họ. Thiên Chúa cho phép khả năng điều ác để chúng ta thực sự có thể có một ý chí tự do và sự chọn lựa muốn hay không muốn phục vụ Ngài.

Vì loài người hữu hạn, chúng ta không bao giờ có thể hiểu biết hoàn toàn Thiên Chúa vô hạn (Rôma 11:33-34). Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu lý do Thiên Chúa làm điều gì, chỉ sau đó tìm ra nó được cho một mục đích khác với suy nghĩ ban đầu của chúng ta. Thiên Chúa nhìn vào mọi điều từ góc nhìn đời đời thánh khiết. Chúng ta nhìn mọi thứ từ góc nhìn thế gian, tạm bợ, và tội lỗi. Tại sao Thiên Chúa đặt con người trên trái đất trong khi biết rằng A-đam và Ê-va sẽ phạm tội và vì đó mang theo điều ác, sự chết, và đau khổ cho tất cả nhân loại? Tại sao Ngài đã không tạo ra tất cả chúng ta công chính và để chúng ta ở lại trên trời, nơi chúng ta không có đau khổ và hoàn hảo? Những câu hỏi này có thể không được trả lời thỏa đáng bên này của cõi vĩnh hằng. Những gì chúng ta có thể biết được bất cứ điều gì Thiên Chúa làm là thánh, và hoàn hảo và cuối cùng sẽ được vinh hiển danh Ngài. Thiên Chúa cho phép khả năng điều ác để sắp đặt cho chúng ta một sự lựa chọn thật sự trong trường hợp liệu chúng ta tôn thờ Ngài. Thiên Chúa đã không tạo điều ác, nhưng Ngài cho phép nó. Nếu Ngài đã không cho phép điều ác, chúng ta sẽ thờ Ngài ngoài nghĩa vụ ra, không có sự lựa chọn của ý chí riêng chúng ta.