Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Có phải Chúa Giê Su chịu đóng đinh vào ngày Thứ Sáu?


Câu hỏi: Có phải Chúa Giê Su chịu đóng đinh vào ngày Thứ Sáu? Nếu vậy, làm thế nào Ngài đã trãi qua ba ngày trong phần mộ nếu Ngài phục sinh vào Chúa nhật?

Trả lời:
Kinh Thánh không nói rõ ràng Chúa Giê Su chịu đóng đinh ngày thứ mấy trong tuần. Có hai quan điểm rộng rãi nhất được cho là thứ Sáu và thứ Tư. Tuy nhiên, một số khác bằng cách sử dụng tổng hợp của cả hai đối tượng thứ Sáu và thứ Tư, lập luận cho rằng đó là ngày thứ Năm.

Chúa Giê Su nói trong Ma-thi-ơ 12:40, "Vì như Giô Na đã ở ba ngày ba đêm trong bụng của con cá rất lớn, cũng vậy Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm " Những người chủ trương cho sự đóng đinh ngày thứ Sáu nói rằng hiện vẫn có cách hợp lệ, mà qua đó Ngài có thể được xem như đã ở trong phần mộ ba ngày. Trong suy nghĩ của người Do Thái thế kỷ đầu, một phần trong ngày được coi là một ngày. Kể từ khi Chúa Giê Su được chôn trong mồ vào một phần của ngày thứ Sáu, trọn ngày thứ Bảy, và một phần của Chúa Nhật-Ngài có thể được coi là đã ở trong mộ ba ngày. Một trong những lý luận chính cho ngày thứ Sáu được tìm thấy trong Mác 15:42, trong đó ghi chép rằng Chúa Giê Su đã chịu đóng đinh "Vào ngày trước ngày Sa Bát." Nếu đó là Sa Bát hàng tuần, tức là ngày thứ Bảy, như vậy sự kiện dẫn đến việc đóng đinh là ngày thứ Sáu. Một lý luận khác cho ngày thứ Sáu, nói những câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 16:21 và Lu-ca 9:22 dạy rằng Chúa Giê Su sẽ sống lại vào ngày thứ ba, do đó Ngài sẽ không cần phải ở trong mộ đầy đủ ba ngày ba đêm. Nhưng trong khi một số sử dụng các bản dịch "vào ngày thứ ba" cho những câu này, không phải tất cả, và không phải mọi người đều đồng ý rằng "vào ngày thứ ba" là cách tốt nhất để dịch các câu ấy. Hơn nữa Mác 8:31 nói rằng Chúa Giê Su sẽ được sống lại "sau" ba ngày.

Lý luận ngày thứ Năm mở rộng trên quan điểm ngày thứ Sáu và chủ yếu là các lập luận rằng có quá nhiều sự kiện (số đếm được nhiều khoảng hai mươi sự kiện) xảy ra giữa sự chôn cất Chúa Giê Su xảy ra từ tối thứ Sáu đến buổi sáng Chủ nhật. Những người ủng hộ quan điểm ngày thứ Năm đưa ra đây là một vấn đề đặc biệt khi chỉ có trọn một ngày thứ Bảy giữa ngày thứ Sáu và và ngày Chúa nhật mà ngày đó lại là ngày Sa Bát của người Do Thái. Một ngày bổ sung hay là hai ngày loại bỏ đó là vấn đề. Những người ủng hộ ngày thứ Năm có thể viện lý do như sau: Giả sử bạn không gặp một người bạn kể từ chiều thứ Hai. Lần kế tiếp bạn gặp anh ấy và buổi sáng thứ Năm và bạn nói, "Tôi đã không gặp anh trong ba ngày rồi" mặc dù về chi tiết nó chỉ được 60 giờ (tức hai ngày rưỡi). Nếu Chúa Giê Su chịu đóng đinh vào ngày thứ Năm, ví dụ cho thấy cách này có thể được xem là ba ngày.

Các ý kiến nói ngày thứ Tư cho rằng có hai ngày Sa Bát trong tuần đó. (Mác 15:42; Lu-ca 23:52-54) Sau ngày Sa Bát thứ nhất (Xảy ra vào buổi tối đóng đinh), các phụ nữ mua các loại thuốc thơm-Chú ý rằng họ đã mua thuốc thơm sau ngày Sa Bát (Mác 16:1). Quan điểm giữ ngày Thứ tư cho "Sa Bát" này là lễ Vượt Qua (xem trong Lê-vi-ký 16:29-31, 23:24-32, 39, nơi những ngày thánh quan trọng không nhất thiết phải là ngày thứ Bảy trong tuần mới được gọi là ngày Sa Bát). Ngày Sa-bát thứ hai trong tuần đó là ngày Sa Bát thường lệ hàng tuần. Lưu ý rằng trong Lu-ca 23:56, những người phụ nữ đã mua các loại thuốc thơm sau ngày Sa Bát đầu tiên trở lại và chuẩn bị các loại thuốc thơm sau đó "nghỉ ngày Sa Bát" (Lu-ca 23:56). Đối với ý kiến này cho rằng họ không thể mua các loại thuốc thơm sau ngày Sa-bát, nhưng mà chuẩn bị thuốc thơm trước Sa Bát-trừ khi có hai Sa Bát. Với quan điểm hai ngày Sa Bát, nếu Chúa Giê Su đã chịu đóng đinh vào ngày Thứ năm, sau đó là ngày Sa Bát rất thánh (Lễ Vượt Qua) sẽ bắt đầu lúc mặt trời lặn thứ Năm và kết thúc lúc mặt trời lặn thứ Sáu, lúc bắt đầu thứ Bảy hàng tuần sẽ là ngày Sa-Bát. Việc mua thuốc thơm sau khi Sa Bát đầu tiên (Lễ Vượt Qua) rơi vào ngày thứ Bảy sẽ có nghĩa là họ đã vi phạm luật Sa Bát.

Vì vậy, theo quan điểm ngày thứ Tư, giải thích điều đó chỉ để tránh mâu thuẩn các khoản Kinh Thánh nói đến những người phụ nữ và các loại thuốc thơm cũng như giữ quan điểm hiểu biết theo từ ngữ của Ma-thi-ơ 12:40, Chúa Giê Su chịu đóng đinh vào ngày thứ Tư. Ngày Sa-bát đó là một ngày rất thánh (Lễ Vượt Qua) xảy ra vào ngày thứ Năm, các phụ nữ mua các loại thuốc thơm (sau đó) ngày thứ Sáu và quay trở lại chuẩn bị các loại thuốc thơm trong ngày hôm ấy, họ nghỉ ngày thứ Bảy đó là ngày Sa Bát hàng tuần, sau đó đem các loại thuốc thơm đến phần mộ vào sáng sớm Chúa nhật. Chúa Giê Su đã được chôn gần mặt trời lặn ngày thứ Tư, được bắt đầu từ thứ Năm trong lịch Do Thái. Cách sử dụng lịch Do Thái, bạn có đêm thứ Năm (một đêm), ngày thứ Năm (ngày một), đêm thứ Sáu (hai đêm), ngày thứ Sáu (ngày hai), đêm thứ Bảy (ba đêm), ngày thứ Bảy (ba ngày). Chúng ta không biết chính xác khi Ngài sống lại, nhưng chúng ta biết rằng điều đó đã xảy ra trước khi mặt trời mọc vào ngày Chúa nhật (Giăng 20:1, Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ "trong lúc trời vẫn còn tối"), do đó Ngài có thể đã sống lại rất sớm ngay sau khi mặt trời lặn tối thứ bảy, bắt đầu ngày thứ nhất trong tuần đối với người Do Thái.

Một vấn đề có thể có đối với quan điểm ngày thứ Tư là hai môn đồ đi với Chúa Giê Su trên đường về làng Em-ma-út đã làm như vậy vào "cùng ngày" phục sinh của Ngài (Lu-ca 24:13). Các môn đồ, những người không nhận ra Chúa Giê Su, đã nói với Ngài về sự đóng đinh Chúa Giê Su (24:21) họ nói rằng "Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi những việc này xảy ra" (24:22). Thứ Tư đến Chúa nhật là bốn ngày. Một lời giải thích có thể chấp nhận là chúng có thể đã được tính kể từ tối thứ Tư mai táng Chúa Giê Su, mà bắt đầu Thứ Năm của người Do Thái, và từ thứ Năm đến Chúa nhật có thể được tính là ba ngày.

Trong sự sắp xếp vĩ đại về những điều này không có gì quan trọng phải tìm biết Chúa Giê Su chịu đóng đinh vào ngày thứ mấy. Nếu nó rất quan trọng lời Thiên Chúa đã có thể truyền đạt rõ ràng về ngày và thời gian. Điều quan trọng là Ngài đã chết và thân thể vật chất của Ngài đã sống lại từ cõi chết. Điều quan trọng không kém là lý do Ngài chết để nhận lấy hình phạt mà tất cả các tội nhân đáng phải chịu. Giăng 3:16 và 3:36 cả hai tuyên bố rằng hãy đặt niềm tin của bạn vào Ngài kết quả bạn ở trong sự sống đời đời! Điều này là thật hơn nữa dầu cho Ngài đã đóng đinh trên thập tự vào ngày thứ Tư, thứ Năm, hay thứ Sáu.