Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Chúa Giê Su có đến địa ngục giữa cái chết và sự phục sinh của Ngài không?


Câu hỏi: Chúa Giê Su có đến địa ngục giữa cái chết và sự phục sinh của Ngài không?

Trả lời:
Phần lớn đều nhằm lẫn về trường hợp của câu hỏi này. Khái niệm này xuất phát từ Bài tín điều các sứ đồ đầu tiên, trong đó có câu "Ngài đi xuống địa ngục" Cũng có một vài bản Kinh Thánh tùy thuộc vào cách thức dịch, mô tả Chúa Giê Su đi xuống "địa ngục.." Để nghiên cứu vấn đề này, điều quan trọng đầu tiên phải hiểu những gì Kinh Thánh dạy về địa hạt của người chết.

Trong Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, từ ngữ được sử dụng để mô tả địa hạt của người chết là sheol. Đơn giản chỉ có nghĩa là “Nơi của người chết" hoặc "Chỗ của những linh hồn/ linh từ trần" Từ ngữ trong Kinh Thánh Tân Ước tiếng Hi Lạp sử dụng cho địa ngục là "Hades" có nghĩa "nơi của người chết". Những bản Kinh Thánh khác trong Tân Ước chỉ ra “Sheol hay Hades” là một chỗ tạm thời, nơi linh hồn được tạm giữ trong khi họ đang chờ đợi sự phục sinh và phán xét cuối cùng. Khải Huyền 20:11-15 cho một sự phân biệt rõ ràng giữa hai chỗ Địa ngục (Hồ lửa) là nơi thường trú và án phạt cuối cùng cho người bị hư mất. Hades là một nơi tạm thời. Vì vậy, không, Chúa Giê Su đã không đi xuống địa ngục, vì địa ngục là một địa hạt trong tương lai chỉ đặt vào hiệu lực sau khi toà án lớn trắng phán xét (Khải Huyền 20:11-15).

“Sheol / Hades” là một địa hạt chia ra hai nơi (Ma-thi-ơ 11:23, 16:18; Lu-ca 10:15, 16:23; Công vụ 2:27-31), nơi tạm giữ người được cứu và người bị hư mất. Nơi ở của người được cứu gọi là "Thiên đàng" và "Lòng của Ap-ra-ham" Những nơi ở của người được cứu và người bị hư mất được ngăn cách bởi một vực sâu không đáy (Lu-ca 16:26). Khi Chúa Giê Su thăng thiên về Thiên đàng, Ngài đem những người cư ngụ của Paradise (các tín hữu) đến với Ngài (Ê-phê-sô 4:8-10). Phía bên người hư mất của Sheol / Hades vẫn không thay đổi. Tất cả những người không tin chết đi ở đó đang chờ phán xét cuối cùng của họ trong tương lai. Chúa Giêsu có đi đến sheol / Hades không? Có, theo Ê-phê-sô 4:8-10 và I Phi-e-rơ 3:18-20.

Một số rắc rối đã phát sinh từ đoạn văn như Thi Thiên 16:10-11 theo bản dịch King James, "Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong địa ngục; cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống". "Địa ngục" không phải là cách dịch đúng của câu Kinh Thánh này. Người đọc sửa cho đúng là "mồ mả" hoặc “Nơi tạm giữ linh hồn" Chúa Giêsu đã nói với kẻ trộm bên cạnh Ngài, "Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Lu-ca 23:43). Thân thể Chúa Giê Su nằm trong phần mộ, linh hồn của Ngài / linh đã đi đến Ba-ra-đi " Một bên của “Sheol / Hades”. Sau đó Ngài đã di chuyển tất cả những người công bình chết từ Ba-ra-đi dẫn họ theo Ngài đến Thiên đàng. Thật không may, trong nhiều bản dịch Kinh Thánh, dịch giả không nhất quán hoặc hiệu chỉnh trong cách họ dịch từ tiếng Do Thái và Hy Lạp cho "Sheol", "Hades", và “Địa ngục "."

Một số có quan điểm cho rằng Chúa Giê Su đã đi đến "địa ngục" hoặc chịu đựng nơi “Sheol / Hades” để tiếp tục bị trừng phạt vì tội lỗi của chúng ta. Ý tưởng này hoàn toàn không đúng với Kinh Thánh. Sự chết của Chúa Giê Su trên thập tự giá và sự đau khổ của Ngài trên đất này là sự cung cấp đủ cho sự cứu chuộc chúng ta. Đó là huyết đã đổ ra của Ngài có hiệu lực tẩy sạch tội lỗi của chính chúng ta (I Giăng 1:7-9). Khi Ngài bị treo trên thập tự giá, Ngài đã gánh tội lỗi của toàn nhân loại trên chính Ngài. Ngài trở nên tội lỗi vì chúng ta: "Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời" (II Cô-rinh-tô 5:21). Ý nghĩa của việc gánh thay tội này giúp chúng ta hiểu cuộc chiến đấu của Chúa Giê Su trong vườn Ghết-sê-ma-nê với chén tội lỗi đó sẽ đổ vào Ngài tại nơi thập tự giá.

Lúc Chúa Giê Su kêu lớn trên thập tự giá, "Cha ơi! Cha ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?" (Ma-thi-ơ 27:46) Có nghĩa là ngay sau đó Ngài đã bị tách khỏi Cha vì tội lỗi của nhân loại đổ vào Ngài. Khi Ngài dâng linh hồn vào tay Cha, Ngài nói: "Hỡi Cha, tôi giao linh hồn tôi trong tay Cha" (Lu-ca 23:46). Sự chịu đựng của Ngài trên đất này đã hoàn tất. Linh hồn / Linh Ngài đã đi đến Ba-ra-đi phía bên này của Hades. Chúa Giê Su đã không đi đến địa ngục. Sự đau khổ của Chúa Giê Su đã kết thúc vào thời điểm Chúa chết. Việc thanh toán cho tội lỗi đã được trả. Sau đó Ngài chờ đợi sự phục sinh của thân thể và sẽ trở nên vinh hiển trong sự thăng thiên. Chúa Giê Su có đi vào địa ngục? Không. Chúa Giê Su có đi đến nơi linh của người chết bị tạm giữ? Có.