Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Cách thích hợp để nghiên cứu Kinh Thánh là gì?


Câu hỏi: Cách thích hợp để nghiên cứu Kinh Thánh là gì?

Trả lời:
Xác định ý nghĩa của Kinh Thánh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất một tín hữu phải làm trong cuộc sống này. Đức Chúa Trời không nói với chúng ta chỉ đơn giản là phải đọc Kinh Thánh. Chúng ta phải nghiên cứu và vận dụng nó một cách chính xác (II Ti-mô-thê 2:15). Học Kinh Thánh là việc làm rất khó. Xem Kinh Thánh phớt qua hoặc vắn tắt đôi khi có thể mang lại những kết luận sai lầm rất lớn. Vì vậy, phải hiểu biết chính yếu một số nguyên tắc để xác định ý nghĩa chính xác của Kinh Thánh.

Trước tiên, người học Kinh Thánh phải cầu nguyện và xin Chúa Thánh Linh truyền đạt sự hiểu biết, vì đó là một trong những chức năng của Ngài. "Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến."(Giăng 16:13). Chúa Thánh Linh hướng dẫn chúng ta trong sự hiểu biết Kinh Thánh cũng như Ngài đã hướng dẫn các môn đồ trong sách Tân Ước. Hãy nhớ rằng, Kinh Thánh là sách của Thiên Chúa và chúng ta cần phải hỏi Ngài ý nghĩa của nó. Nếu bạn là một Cơ Đốc nhân, tác giả của Kinh Thánh - Chúa Thánh Linh - cư ngụ trong lòng bạn, và Ngài muốn bạn hiểu những gì Ngài đã viết.

Thứ hai, chúng ta không được kéo một câu Kinh Thánh ra khỏi những câu chung quanh nó và cố gắng xác định ý nghĩa của câu bên ngoài ngữ cảnh. Chúng ta nên luôn luôn đọc những câu xung quanh và nhiều đoạn để phân biệt bối cảnh. Trong khi cả Kinh Thánh đến từ Thiên Chúa (II Ti-mô-thê 3:16; II Phi-e-rơ 1:21), Đức Chúa Trời sử dụng con người để ghi lại nó. Những người này đã có một chủ đề trong tâm trí, một mục đích cho quyển sách, và một vấn đề cụ thể mà họ đang gửi đến. Chúng ta nên đọc phần căn bản mỗi sách của Kinh Thánh nghiên cứu để tìm ra người đã viết cuốn sách, ai là đối tượng đã được viết, viết khi nào, và tại sao nó được viết. Ngoài ra, chúng ta nên quan tâm để cho chính nội dung nói lên điều muốn nói. Đôi khi người ta dùng ý riêng để định nghĩa những từ theo sự giải thích mà họ mong muốn.

Thứ ba, chúng ta đừng cố gắng để hoàn toàn độc lập trong việc học tập của chúng ta về Kinh Thánh. Khi chúng ta không tiếp nhận sự hiểu biết qua việc làm suốt đời của những người khác đã nghiên cứu Kinh Thánh đó là ý tưởng kiêu ngạo. Một số người sai lầm theo phương pháp tiếp cận Kinh Thánh với ý tưởng rằng họ sẽ phụ thuộc vào một mình Đức Thánh Linh và họ sẽ khám phá tất cả những sự thật giấu kín của Kinh Thánh. Đấng Christ, ban cho Thánh Linh, đã tặng các ân tứ thuộc linh cho những người trong thân thể của Đấng Christ. Một trong những ân tứ thuộc linh là sự dạy dỗ (Ê-phê-sô 4:11-12; I Cô-rinh-tô 12:28). Các người dạy được Chúa ban cho giúp chúng ta hiểu rõ và vâng lời Kinh Thánh. Nghiên cứu Kinh Thánh với các tín hữu khác, hỗ trợ lẫn nhau trong sự hiểu biết và áp dụng chân lý của Lời Chúa luôn luôn là sự khôn ngoan.

Vì vậy để tóm tắt, cách thích hợp để nghiên cứu Kinh Thánh là gì? Thứ nhất, thông qua cầu nguyện và khiêm nhường, chúng ta phải dựa vào Chúa Thánh Linh để cho chúng ta sự hiểu biết. Thứ hai, chúng ta nên luôn luôn nghiên cứu Kinh Thánh trong bối cảnh của nó công nhận rằng Kinh Thánh tự giải thích chính nó. Thứ ba, chúng ta nên tôn trọng các nỗ lực của các tín hữu khác, trong quá khứ và hiện tại, những người cũng đã tìm cách đúng đắn nghiên cứu Kinh Thánh. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa là tác giả của Kinh Thánh, và Ngài muốn chúng ta hiểu được nó.