Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

Ai tạo ra Thiên Chúa? Thiên Chúa từ đâu đến?


Câu hỏi: Ai tạo ra Thiên Chúa? Thiên Chúa từ đâu đến?

Trả lời:
Một lý luận thông thường của người vô thần và người hoài nghi là nếu tất cả mọi thứ cần phải có nguyên nhân tạo ra, thì Thiên Chúa cũng phải cần một nguyên nhân tạo ra. Kết luận được rằng nếu Thiên Chúa cần một nguyên nhân tạo ra thì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa (và nếu Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa, thì tất nhiên không có Thiên Chúa). Đây là hình thức nhẹ nhàng nguỵ biện nhẹ hơn của câu hỏi cơ bản: "Ai làm ra Thiên Chúa?" Mọi người đều biết rằng không có gì không đến từ chỗ không có. Vì vậy, nếu Thiên Chúa là một điều gì đó, đàng sau Ngài phải có một nguyên nhân tạo ra, đúng không?

Câu hỏi này quỷ quyệt vì nó lén giả bộ cho rằng Thiên Chúa đến từ một nơi nào đó và sau đó yêu cầu có thể cho biết. Trả lời câu hỏi đó là vô ích thậm chí vô nghĩa. Câu hỏi ấy giống như hỏi "Mùi của màu xanh như thế nào?" Màu xanh không thuộc loại của những thứ có mùi, do đó câu hỏi chính nó bị thiếu sót. Trong cùng một cách, Thiên Chúa không thuộc loại những thứ được tạo ra hoặc có nguyên nhân tạo ra. Thiên Chúa là Đấng không hề được tạo ra và không thể sáng tạo ra Ngài- Thiên Chúa đơn giản là sự hiện hữu.

Làm sao chúng ta biết điều này? Chúng ta biết rằng từ hư vô, không có gì đến. Vì vậy, nếu đã từng có thời gian khi đó hiển nhiên mọi sự hiện hữu, không có gì hiện hữu sẽ không bao giờ có cuộc sống. Nhưng mọi vật đang hiện hữu. Vì vậy, kể từ khi có sự hiện hữu không bao giờ có gì là hư vô, mọi thứ phải hiện hữu luôn luôn. Điều hiện hữu đầu tiên chúng tôi gọi là Thiên Chúa. Thiên Chúa là đầu tiên là nguyên nhân dẫn đến tạo ra mọi thứ khác để trở thành hiện thực. Thiên Chúa là Đấng không hề do ai tạo ra, Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ và mọi thứ trong nó.