Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa

Trả lời các câu hỏi Kinh Thánh

#Tựa đề
1 Có sự sống vĩnh cửu không?
2 Làm thế nào tôi nhận được sự tha thứ từ Thượng Đế?
3 Tôi là người theo đạo Phật tại sao tôi nên xem xét trở nên Cơ Đốc nhân?
4 Sinh lại làm Cơ Đốc nhân nghĩa là gì?
5 Bốn định luật thuộc linh là gì?
6 Có phải Giê Xu là đường lối duy nhất dẫn đến Thiên đàng?
7 Kế hoạch cứu rỗi là gì?
8 Cơ Đốc nhân là gì?
9 Làm sao tôi có thế biết rằng tôi sẽ đi Thiên đàng khi tôi chết?
10 Chấp nhận Giê Xu như là Cứu Chúa của riêng bạn có nghĩa gì?
11 Làm thế nào tôi được đúng với Đức Chúa Trời?
12 Tôn giáo đúng cho tôi là gì?
13 Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?
14 Có đời sống sau khi qua đời?
15 Con đường cứu rỗi qua thư Rô Ma là gì?
16 Tôi đã tin nhận Chúa Giê Xu … Làm gì bây giờ?
17 Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?
18 Chúa Giê Xu Christ là ai?
19 Có phải Chúa Giê Xu là Đức Chúa Trời?
20 Thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời như thế nào?
21 Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của Cơ Đốc nhân là gì?
22 Kinh Thánh có phải thật là lời Đức Chúa Trời?
23 Ý nghĩa của đời sống là gì?
24 Đức Chúa Trời có thật không?
25 Đức Thánh Linh là ai?
26 Có phải Kinh Thánh nói về thần tánh của Đấng Christ không?
27 Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?
28 Làm thế nào tôi biết ý muốn Chúa cho đời sống tôi? Kinh Thánh nói gì về việc tìm biết ý Chúa?
29 Có phải sự cứu rỗi chỉ nhờ Đức tin hay nhờ đức tin cộng với việc làm?
30 Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?
31 Tại sao tôi đừng phạm tự tử? Những lý do gì Kinh Thánh đưa ra đừng phạm tự tử?
32 Điều gì xảy ra sau khi chết?
33 Kinh Thánh có bảo đãm về sự sống đời đời?
34 Quan điểm về sự tự tử của Cơ Đốc nhân là gì? Kinh Thánh nói gì về tự tử?
35 Một lần được cứu luôn luôn được cứu?
36 Điều quan trọng của phép Báp têm là gì?
37 Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời Ba ngôi?
38 Kinh Thánh nói gì về việc dâng phần mười?
39 Kinh Thánh nói gì về hôn nhân ngoại chủng?
40 Kinh Thánh nói gì về việc ly dị và tái hôn?
41 Phụ nữ có nên phục vụ như là Mục sư, Truyền đạo? Kinh Thánh nói gì về phụ nữ làm mục vụ?
42 Kinh Thánh nói gì về tính dục trước hôn nhân? Ăn ở trước hôn nhân?
43 Ân tứ nói tiếng lạ là gì? Có phải ân tứ nói tiếng lạ dành cho ngày nay?
44 Kinh Thánh nói gì về việc uống rượu/bia? Cơ Đốc nhân uống rượu bia có tội không?
45 Kinh Thánh nói gì về cờ bạc? Cờ bạc có phải là tội?
46 Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình-thân thể bị cắt xẻ?
47 Chúa Giê Xu ở đâu giữa ba ngày Chúa chết và sống lại?
48 Những thú vật nuôi có lên thiên đàng? Những thú vật nuôi có linh hồn không?
49 Kinh Thánh nói gì về khủng long? Có khủng long trong Kinh Thánh không?
50 Vợ của Ca In là ai? Vợ của Ca In có phải là em gái của ông không?
51 Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái có phải là tội không?
52 Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không?
53 Có phải Thiên Chúa tạo ra điều ác?
54 Tại sao Thiên Chúa cho phép những điều xấu xảy ra cho những người tốt?
55 Thiên Chúa là tình yêu có nghĩa là gì?
56 Tại sao Thiên Chúa trong Cựu Ước khác hơn trong Tân Ước quá?
57 Thiên Chúa còn nói chuyện với chúng ta hôm nay?
58 Ai tạo ra Thiên Chúa? Thiên Chúa từ đâu đến?
59 Có thật Chúa Giê Su đã tồn tại không? Có bằng chứng lịch sử nào về Chúa Giê Su?
60 Sự phục sinh của Chúa Giê Su Christ có thật?
61 Chúa Giêsu con Thiên Chúa có nghĩa gì?
62 Tại sao nữ đồng trinh sinh ra rất quan trọng?
63 Có phải Chúa Giê Su chịu đóng đinh vào ngày Thứ Sáu?
64 Chúa Giê Su có đến địa ngục giữa cái chết và sự phục sinh của Ngài không?
65 Khi nào / Làm thế nào để chúng ta nhận được Thánh Linh?
66 Báp têm của Thánh Linh là gì?
67 Những lời nói phạm đến Thánh Linh là gì?
68 Làm thế nào tôi được đầy dẫy Thánh Linh?
69 Làm thế nào để tôi biết ân tứ thuộc linh của tôi?
70 Có phải những ân tứ quyền năng của Thánh Linh cho ngày hôm nay?
71 Làm thế nào tôi được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?
72 Làm thế nào người ta được cứu trước khi Chúa Giê Su chết cho tội lỗi của chúng ta?
73 Điều gì xảy ra cho những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê Su?
74 Làm thế nào để quyền tối cao của Thiên Chúa và ý chí tự do trong con người làm việc cùng nhau trong sự cứu rỗi?
75 Chết đền tội thay là gì?
76 Có phải an ninh đời đời là "giấy phép" cho tội lỗi?
77 Kinh Thánh có chứa những lỗi không? Có mâu thuẫn, hoặc không nhất quán?
78 Có phải Kinh Thánh liên quan cho ngày nay?
79 Khi nào và làm thế nào kinh điển các sách của Kinh Thánh lại với nhau?
80 Cách thích hợp để nghiên cứu Kinh Thánh là gì?
81 Kinh Thánh được cảm ứng có nghĩa là gì?
82 Tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh / nghiên cứu Kinh Thánh?
83 Hội Thánh là gì?
84 Mục đích của Hội Thánh là gì?
85 Tầm quan trọng của Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa là gì? / Tầm quan trọng của Tiệc thánh Cơ Đốc giáo là gì?
86 Tại sao đi nhóm nhà thờ quan trọng?
87 Ngày Sa bát, Thứ Bảy hoặc Chúa Nhật là ngày gì? Tín hữu Cơ Đốc có phải cử hành ngày Sa bát?
88 Tại sao tôi nên tin vào tổ chức tôn giáo?
89 Điều gì sắp xảy ra ứng với lời tiên tri ngày tận thế?
90 Những dấu hiệu của ngày tận thế là gì?
91 Hội Thánh hoan hỉ là gì?
92 Hoạn nạn là gì? Làm thế nào chúng ta biết được hoạn nạn sẽ cuối bảy năm?
93 Khi nào sự hoan hỉ sẽ xảy ra trong tương quan với hoạn nạn?
94 Chúa cứu thế Giê Su đến lần thứ hai làm gì?
95 Vương quốc ngàn năm là gì, có nên hiểu theo nghĩa đen?
96 Kinh Thánh nói gì về thiên sứ?
97 Kinh Thánh nói gì về ma quỷ?
98 Satan là ai?
99 Kinh Thánh nói gì về quỷ ám hay quỷ nhập? Có phải điều này vẫn còn xảy ra ngày nay?
100 Người của Chúa có thể bị quỷ nhập không?
101 Những con trai của Đức Chúa Trời và những con gái của loài người trong Sáng thế ký 6:1-4 là ai?
102 Con người được tạo nên giống hình ảnh và giống như Thiên Chúa có nghĩa gì (Sáng thế ký 1:26-27)?
103 Chúng ta có hai hay ba phần? Có phải chúng ta có thân thể, linh hồn và tâm linh? Hay thân thể và linh hồn?
104 Sự khác biệt giữa hồn và linh con người là gì?
105 Tại sao những người trong Sáng thế ký sống lâu như vậy?
106 Nguồn gốc của các chủng tộc khác nhau là gì?
107 Kinh Thánh nói gì về phân biệt chủng tộc, thành kiến và phân biệt đối xử?
108 Hệ thống thần học là gì?
109 Thế giới quan của Cơ Đốc giáo là gì?
110 Tiền định là gì? Tiền định có liên quan gì đến Kinh Thánh?
111 Thần học Calvin đối với thần học Arminianism – Quan điểm nào là đúng?
112 Thuyết tiền thiên hi niên là gì?
113 Thuyết thời kỳ là gì và nó có liên quan gì đến Kinh Thánh?
114 Làm thế nào tôi có thể truyền giảng cho những bạn hữu và những người trong gia đình của tôi mà không gây khó chịu hoặc xô đẩy họ đi?
115 Con cái Chúa kiêng ăn - Kinh Thánh nói gì?
116 Làm thế nào tôi có thể tha thứ tội cho những người chống lại tôi?
117 Tăng trưởng thuộc linh là gì?
118 Kinh Thánh nói gì về chiến trận thuộc linh?
119 Làm thế nào chúng ta có thể nhận ra tiếng của Thiên Chúa?
120 Tại sao cầu nguyện?
121 Bài cầu nguyện của Chúa là gì và chúng ta nên cầu nguyện như vậy không?
122 Cầu nguyện trong danh Chúa Giê Su có nghĩa là gì?
123 Làm thế nào tôi được Đức Chúa Trời trả lời cầu nguyện của tôi?
124 Cầu nguyện lặp lại cùng một điều có thể chấp nhận được không hay chúng ta chỉ nên cầu nguyện cho một điều gì đó một lần?
125 Cầu nguyện chung quan trọng phải không? Cầu nguyện chung mạnh hơn so với cầu nguyện riêng một mình phải không?