Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột phá'

Chương 4 - Tuyển dụng những người bạn không thích

Nếu bạn tuyển dụng những người mà bạn cảm thấy ưa thích, nội bộ cũng cảm thấy ưa thích và thoải mái thì đó chỉ là bản sao của nội bộ mà thôi. Ngược lại, nếu bạn tuyển dụng những người có kiến thức và kỹ năng khác biệt làm bạn cảm thấy không thích, thiếu thoải mái và có cảm xúc tiêu cực thì đó chính là yếu tố mách bảo rằng người đó sẽ góp phần đem lại ý tưởng mới cho công ty.

Nếu bạn còn trẻ, bạn hãy tuyển dụng những người đứng tuổi. Ngược lại, nếu bạn là người đứng tuổi thì hãy tuyển dụng những người trẻ tuổi. Sự khác biệt tuổi tác thường gây ra sự khó chịu và xung đột, nhưng họ vẫn cần nhau để bổ trợ kỹ năng và kinh nghiệm cho nhau.

Mặc dù Steve Jobs không ưa và đôi khi xung đột với Markkula và Scotte, nhưng nếu thiếu chuyên môn về tài chính, kiến thức về marketing và kỹ năng điều hành của Mark và Scotte thì công nghệ đột phá của Apple có khi chẳng được ai biết đến.