Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Warren Buffett đầu tư như một cô gái'

Về tác giả

Louann Lofton bắt đầu làm việc tại The Motley Fool từ năm 2000, với tư cách là một phóng viên, sau đó trở thành tổng biên tập phụ trách nội dung online.

The Motley Fool là công ty dịch vụ tài chính đa phương tiện được thành lập từ năm 1993 tại Alexandria, bang Virginia, Mỹ. Với hàng triệu lượt người ủng hộ mỗi tháng thông qua website và các xuất bản phẩm cũng như dịch vụ cung cấp bản tin tài chính khác, công ty này ngày càng chứng tỏ được uy tín của mình với tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước Mỹ.

Văn Quý tóm tắt