Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Warren Buffett đầu tư như một cô gái'

Kiểm soát sự tự tin thái quá

Cùng với triết lý lâu dài chắc chắn, sự nhất quán, kiên định trong vòng tròn năng lực – hay biết là mình biết gì và biết mình không biết gì – là một đặc tính nổi tiếng khác làm nên con người Buffett. Đối với Buffett, việc biết bạn đang đầu tư vào cái gì là điều rất quan trọng.
Đầu tư vào các công ty mà bạn hiểu là điều rất quan trọng, vì thế hãy nhớ:
• Phạm vi hiểu biết của Buffett có thể khác với của bạn.
• Hãy nghĩ và học điều nằm trong độ bao phủ của vòng tròn năng lực của bạn.
• Hãy kiên định, bất kể thế nào đi chăng nữa.