Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Warren Buffett đầu tư như một cô gái'

Hành động công bằng và có đạo đức

Nguyên tắc của Buffet về điều cần tìm kiếm khi đánh giá chất lượng quản lý là tìm kiếm người công bằng và có đạo đức. Gần như mặc định, Buffet luôn tự mình hành xử theo cách đó.

Một cách đặc biệt mà Buffet dùng để thể hiện ý tưởng về sự công bằng là ông tin rằng mọi cổ đông, bất kể cổ phần của người đó lớn hay nhỏ, đều xứng đáng được cập nhật thông tin về công ty vào cùng một thời điểm và theo cùng một cách như nhau. Điều này dường như là nguyên lý hiển nhiên, chứ không phải đặc biệt của riêng Buffett, nhưng trên thực tế, mọi việc ở phố Wall lại không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Nhiều công ty nhiều năm liền chỉ dành quyền ưu tiên cho các cổ đông lớn, cho các cổ đông là các thể chế, hay cho những nhà phân tích theo sát công ty của họ, và đóng sập cánh cửa trước những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ.

Ngoài việc đảm bảo mọi người đều được nhận cùng một thông tin cùng một lúc, Buffett còn nỗ lực hết mình để cung cấp cho các cổ đông của mình càng nhiều thông tin càng tốt về cách thức Bershire hoạt động, đúng như những gì ông muốn nếu ông ở vào địa vị của họ.

Warren Buffet thể hiện suy nghĩ của bản thân về tầm quan trọng của đạo đức trong kinh doanh thế này: “Sau khi nhân viên tuân thủ mọi nguyên tắc, tôi muốn họ tự hỏi bản thân xem họ sẽ như thế nào nếu ngày hôm sau họ thấy mình trên trang nhất của tờ báo địa phương, và rồi bạn đời, con cái và bạn bè họ đều đọc được bài viết của một phóng viên có tiếng về những hành động, toan tính của họ. Nếu làm theo bài trắc nghiệm này, họ sẽ không phải sợ một thông điệp khác tôi gửi đến họ: Làm mất tiền của công ty thì tôi có thể hiểu, thông cảm. Nhưng làm mất danh tiếng của công ty, dù chỉ là một chút, tôi cũng sẽ không nương tay”.

Làm điều đúng đắn cho người khác, công bằng và có thái độ để tất cả mọi người đều thắng là cách tuyệt vời để tiếp cận đầu tư. Vì thế, hãy nhớ:

• Bạn có thể vừa là người tốt vừa là người giàu; tốt và giàu không hề triệt tiêu lẫn nhau.
• Hoàn toàn có thể tìm thấy những công ty mà nhân viên, cổ đông và khách hàng đều giành chiến thắng, và những công ty có thể đem lại những thương vụ đầu tư thắng lợi.
• Hãy tìm kiếm các công ty có hoạt động truyền thống cởi mở, trung thực. Là một người chủ sở hữu, bạn xứng đáng được đối xử như thế.