Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Warren Buffett đầu tư như một cô gái'

Duy trì kết quả liên tục, nhất quán

Warren Buffett đã đầu tư từ khi mới chỉ là một cậu nhóc 11 tuổi, và đã tự quản lý tiền của mình một cách chuyên nghiệp kể từ năm 1956 (khi mới chỉ 25 tuổi). Trong suốt những năm điều hành công ty Buffett (Buffett Partnesshio) từ 1956 đến 1969, ông đã tăng doanh thu trước các khoản phí trung bình hàng năm lên mức đáng ngạc nhiên là 32%. Điều đó có nghĩa là với mỗi 10.000 đô la, một nhà đầu tư may mắn và hoặc có khả năng tiên đoán đã đầu tư cùng với Buffett từ khi bắt đầu giai đoạn đó đã kiếm được 300.000 đô la khi ông đóng cửa công ty.

Hãy ghi nhớ những việc sau khi nghĩ tới hiệu quả đầu tư:

• Hãy phớt lờ bất cứ người nào nói với bạn rằng đọc báo cũng giống như phân tích thông minh.
• Phòng thủ tốt cũng giá trị như tấn công giỏi.
• Hãy theo đuổi hệ thống hiệu quả và logic, và bạn cũng có thể tạo ra một bảng doanh thu dài ấn tượng.