Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Những bước đơn giản đến ước mơ'

Về tác giả

Trước khi trở thành người đồng sáng lập Công ty American Telecast - hoạt động trong lĩnh vực truyền hình nổi tiếng ở Mỹ, Steven K. Scott đã trải qua 9 lần thất bại trong 6 năm kể từ khi mới ra trường.

Nhiều cuốn sách do ông viết là những cuốn bán chạy nhất, như: Mentored by a Millionaire; The Richest Man Who Ever Lived; The Greatest Words Ever Spoken; The Greatest Man Who Ever Lived; The Jesus Mission…

Với những câu chuyện, lời khuyên, tác giả tập hợp phương pháp và kỹ thuật cụ thể đã giúp ông đạt được những ước mơ không tưởng, không chỉ trong kinh doanh mà còn trong những lĩnh vực khác của cuộc sống. Đây không phải là lý thuyết suông, mà là những phương pháp và cách thức thực sự, có tác dụng với tác giả và hàng ngàn người khác đã đạt được ước mơ của mình.