Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Nhà quản lý thoáng'

Về tác giả

Steve Chandler là giảng viên đại học Santa Monica, đồng thời là tác giả 14 đầu sách best sellers ở Mỹ. Ông cũng là một huấn luyện viên, nhà tư vấn cho nhiều công ty lớn.

Duane Black là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SunCor Development Company. Là một nhà quản lý, nhà qui hoạch, xây dựng các khu dân cư.