Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Nhà quản lý thoáng'

Chương 8 – Đảo ngược quy trình

Trong mọi tình huống, chúng ta đều có thể tìm thấy những điều mở ra những cơ hội. Vì lẽ đó, tất cả những “đối lập”, “tiêu cực”, và “cái ta không muốn” chẳng qua chỉ là phản hồi có ích nhưng trá hình, xuất hiện để giúp chúng ta hiểu biết thêm về chính mình.

Hầu hết các nhà quản lý đều có thói quen nhìn ra ngoài tổ chức và thế giới để xem cần phải chỉnh đốn điều gì.

Bây giờ là lúc đảo ngược lại quy trình: thế giới bên ngoài như một tấm gương phản chiếu, ta có thể nhìn ra ngoài để tìm cái có thể khớp với cái có sẵn bên trong bản thân mình.

Để thực sự thu được kết quả tốt nhất từ nhân viên của mình, bạn phải buông tay khỏi cuộc đời của họ.

Bạn phải để cho những gì bẩm sinh có trong họ bung ra chứ không nên ép chúng tuân theo một quy trình đã định trước. Khi họ sống đúng là mình thì họ sẽ đem đến điều tốt nhất cho bạn. Bạn phải kết nối với những xung động thư thái ở những con người đó, điều đó cũng giúp bạn thả lỏng để trở lại với chính mình, và nhờ vậy mà nảy sinh một quan hệ tốt đẹp. Nơi làm việc trở nên thanh bình.

Bạn phải thiết lập nguyên tắc cho mình, không phải là một mục đích để đạt được, mà là một nguyên tắc bên trong để đến được mục đích. Bạn sẽ có một hướng đi và một chuỗi giá trị xác định xem mình là ai với tư cách cá nhân cũng như với tư cách công ty.