Sách » Kinh Doanh » Tóm tắt sách 'Nhà quản lý thoáng'

Chương 5 – Những câu hỏi dẫn đến thành công

Steve Chandler là tác giả 14 đầu sách best sellers ở Mỹ

Qua truyền thống và văn hóa, chúng ta bị ám ảnh bởi những tội lỗi, thiếu thốn, thách thức và ưu phiền. Rồi chúng ta cố gắng tạo ra một hoàn cảnh bên ngoài sao cho tích cực nhất. Nhưng giải pháp tích cực không ở bên ngoài mà nó nằm sẵn trong ta. Để tìm được nó, ta phải hỏi thôi. Chỉ cần đặt ra câu hỏi, sau đó lắng nghe.

Câu hỏi tối hậu là: “Làm cách nào để tôi có thể cống hiến?” hoặc “Tôi có thể cho đi cái gì?”. Thành công đến từ những câu bạn tự hỏi chính mình. Hầu hết người ta đi làm chỉ để chăm chăm nhận. Nhưng, thật kỳ diệu, khi bạn không quan tâm đến chuyện sẽ nhận được gì thì bạn lại là người nhận được thứ tốt. Vì thành công nảy sinh ra thông qua sự đóng góp không ngừng chứ không phải cố ép cho nó ra kết quả.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng cho bạn cái bạn muốn, mà cuộc đời chỉ cho bạn cái bạn tin. Nếu bạn tin rằng nhân viên của mình lười biếng, thì chỉ thấy nhân viên lười biếng. Kiểu xét đoán đó còn làm mất khả năng nhìn thấy mặt tốt hiện hữu.

Một nhà quản lý thoáng sẽ không mất nhiều thì giờ để khuyên bảo. Thay vào đó, anh ta hoàn thiện khả năng đặt câu hỏi. Và từ đó truyền cảm hứng, quan điểm cống hiến đến đội ngũ nhân viên. Khi bạn buông, nhân viên sẽ tự tìm xem bên trong mình có gì; tìm xem có cách nào để trao nó cho đời, nghĩa là bạn đã cho phép họ có được thành đạt.